Theo đó, các hoạt động nhằm mục đích hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành hiểu đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm, những đóng góp của ngành Thanh tra vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, động viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn Ngành phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch nêu rõ, các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm bao gồm: Tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Thanh tra nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập; tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ qua các thời kỳ; trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước cho một số tập thể, cá nhân (nếu có); tổ chức một số hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng để hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Một số hoạt động thể thao chào mừng 74 năm ngày thành lập ngành Thanh tra vào năm 2019. Ảnh minh họa: PLH

Đồng thời, tổ chức một số cuộc hội thảo khoa học về truyền thống và những đóng góp của ngành Thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là trong công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất việc nâng cấp Thư viện điện tử, tích hợp Thư viện truyền thống và Phòng Truyền thống của Thanh tra Chính phủ; phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp Khu di tích Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Tuyên Quang.

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin về truyền thống của ngành với nhiều chuyên đề, chuyên mục chuyên sâu tuyên truyền về Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình đặc biệt phát trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam về Thanh tra Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển. Nghiên cứu, đề xuất việc biên tập cuốn kỷ yếu 75 năm Thanh tra Việt Nam.

Dự kiến tổ chức gặp mặt trực tuyến nhân ngày thành lập ngành 01 buổi (vào 8h30 phút, ngày 20/11/2020, Thứ Sáu) tại điểm cầu Trụ sở Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội và tại Trụ sở cơ quan tại TP Hồ Chí Minh.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho buổi gặp mặt cán bộ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ qua các thời kỳ; tham mưu, phối hợp với Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Thanh tra đôn đốc, hướng dẫn các cụm, khối thi đua triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xuất bản cuốn Kỷ yếu về Thanh tra Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển.

Bên cạnh đó, Tạp chí Thanh tra, Báo Thanh tra, Trung tâm Thông tin mở chuyên đề, chuyên mục, tăng thời lượng thông tin về truyền thống và thành tích của ngành Thanh tra, nhất là những điểm nhấn về kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra trong giai đoạn hiện nay; chú trọng những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác xây dựng ngành thời gian qua.

Riêng Tạp chí Thanh tra chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đặc biệt với chủ đề “Thanh tra Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển” (thời lượng khoảng 25 đến 30 phút), phát trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, thời gian trước 20/11/2020.

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị có liên quan tổ chức một số cuộc hội thảo khoa học liên quan đến truyền thống Thanh tra Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng; phối hợp với Văn phòng dự thảo và trình phương án nâng cấp Thư viện điện tử, tích hợp Thư viện truyền thống và Phòng Truyền thống của Thanh tra Chính phủ; tìm lại kỷ vật, tư liệu từ các nguồn khác nhau để bổ sung cho Phòng Truyền thống - Thư viện Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Công đoàn chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ tổ chức một số hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam tại cơ quan Thanh tra Chính phủ…/.

Lan Anh