Khi giải quyết KN lần đầu, ngày 27/5/2019, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của bà Đỗ Thị Oanh và Quyết định số 5098/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc đính chính quyết định giải quyết KN của bà Đỗ Thị Oanh, trong đó có nội dung, giữ nguyên Quyết định về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với bà Oanh tại Dự án Mở rộng đường Vành đai III (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, bà Oanh không đồng ý với quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thanh tra TP đã xác minh, làm rõ về đề nghị bồi thường đối với diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền đất, bị thu hồi theo đơn giá đất ở vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng, khi thực hiện Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, hộ gia đình bà Oanh bị thu hồi 227m2 đất đang sử dụng, trong đó có: 157m2 đất ở tại thửa đất số 18 tờ bản đồ số 42, bản đồ đo vẽ năm 1994, đã được UBND huyện Từ Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1,6m2 đất không thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có thể hiện trên bản đồ đo vẽ năm 1994 và 68,4m2 là đất lưu không đường Phạm Văn Đồng có nguồn gốc là đất nông nghiệp (trong đó: 30m2 là đất thuê của UBND xã Xuân Đỉnh và 38,4m2 đất do gia đình tự sử dụng sau ngày 01/7/2004 đến thời điểm thu hồi đất).

UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 7975/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Oanh theo quy định. Nhưng, việc công dân đề nghị bồi thường đối với diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền đất theo đơn giá đất ở vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng, là không có cơ sở. Nội dung KN của công dân, là sai.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Tuy nhiên, tại Thông báo số 310/TB-VP ngày 21/8/2020 về việc xem xét vị trí thửa đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ và giải quyết KN của một số công dân khi thực hiện Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, UBND TP đã cho phép UBND quận Bắc Từ Liêm áp dụng giá đất được xác định theo vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng nhân với hệ số 0,9 để bồi thường đối với phần diện tích đất ở bị thu hồi của 13 hộ (trong đó có hộ gia đình bà Đỗ Thị Oanh) tại phường Xuân Đỉnh tương tự các trường hợp đã được UBND TP chấp thuận tại Thông báo số 48/TB-VP ngày 21/02/2019.

Về đề nghị được bồi thường đối với diện tích 30m2 và 38,4m2 đất do gia đình sử dụng từ năm 1990 theo đơn giá đất ở vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng. Theo xác minh, diện tích 68,4m2 đất mà bà Oanh sử dụng không được cấp Giấy chứng nhận bị thu hồi 30m2 đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh trước 15/10/1993 và 38,4m2 đất do gia đình tự sử dụng sau ngày 01/7/2004. Theo quy định, việc UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt hỗ trợ 30% giá đất sản xuất kinh doanh vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng đối với 30m2 đất gia đình sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất kinh doanh trước ngày 15/10/1993 và không bồi thường, hỗ trợ đối với 38,4m2 đất tự sử dụng không giấy tờ, là đúng quy định. Nội dung KN của công dân, là sai.

Liên quan tới đề nghị được bồi thường nhà 4 tầng bằng 100% đơn giá xây dựng. Qua kiểm tra thấy công trình 04 tầng được xây dựng ở vị trí sát với ranh giới thửa đất, cạnh tiếp giáp ngõ đi 95 đường Phạm Văn Đồng (không cách 9m như giấy phép được cấp), diện tích xây dựng tầng 1 là 59,9m2, vị trí công trình nhà 2 tầng theo giấy phép xây dựng được cấp phải phá dỡ nhưng không phá dỡ, hiện trạng kiểm đếm là nhà 3 tầng. Như vậy, công trình nhà ở 4 tầng và tầng 3 của nhà 3 tầng được xây dựng sau thời điểm cấp phép ngày 22/01/2016 (sau 01/7/2014) và xây dựng không phù hợp với vị trí và định vị so với giấy phép xây dựng được cấp ngày 22/01/2016. Tuy nhiên, do công trình được xây dựng trên đất ở hợp pháp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình, theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với gia đình bà Đỗ Thị Oanh, UBND quận Bắc Từ Liêm đã bồi thường nhà 3 tầng tỷ lệ 100% (theo giấy phép xây dựng được cấp phải phá dỡ) và hỗ trợ 10% mức bồi thường đối với công trình nhà 4 tầng, là đã xem xét đến lợi ích của công dân. Việc bà Oanh đề nghị được bồi thường công trình nhà 4 tầng bằng 100% đơn giá xây dựng, là không có cơ sở.

Thanh tra TP đã tổ chức đối thoại với bà Oanh và bà Oanh cũng đã nhất trí với việc bồi thường đất ở do gia đình sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất theo đơn giá vị trí 1 đường Phạm Văn Đồng nhân với hệ số 0,9 nhưng không nhất trí với kết quả xác minh các nội dung KN còn lại tuy nhiên, bà Oanh không cung cấp được tài liệu nào khác.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND TP Hà Nội đồng ý nội dung giải quyết KN của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tại các Quyết định: số 2742/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 và số 5098/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 liên quan việc bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích 68,4m2 đất (gồm 30m2 + 38,4m2) và bồi thường, hỗ trợ về công trình đối với nhà 4 tầng.

Đồng thời, giao UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình bà Đỗ Thị Oanh theo hướng: bồi thường đối với diện tích đất ở bị thu hồi theo đơn giá đất vị trí 1 đường Phạm Vãn Đồng nhân với hệ số 0,9.

Quyết định 5117/QĐ-UBND là quyết định giải quyết KN lần hai nếu không đồng ý bà Đỗ Thị Oanh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo Luật Tố tụng hành chính./.

Lan Anh