Ông Ngự KN các Quyết định của UBND thành phố Bắc Giang: Số 664/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc thu hồi 17,12m2 đất ở, số 665/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Lê Lợi (đoạn từ UBND phường Dĩnh Kế đến ngã 3 Kế) thành phố Bắc Giang và đề nghị bồi thường cho ông với diện tích còn thiếu là 93,4m2; không nhất trí với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 23/7/2019.

Ngày 23/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang có Quyết định số 2401/QĐ-UBND về giải quyết đơn KN của ông Nguyễn Văn Ngự, có nội dung: “Căn cứ: Khoản 4 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013; Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Công văn số 12/BTNMT-ĐĐ ngày 03/01/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc ông Ngự KN các Quyết định của UBND thành phố Bắc Giang: số 664/QĐ-UBND về việc thu hồi 17,12m2 đất; số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang và đề nghị bồi thường cho gia đình ông với diện tích 93,4m2 là không có cơ sở giải quyết”.

Không nhất trí với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, công dân có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, đối thoại, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết.

leftcenterrightdel
 Nhiều khu dân cư mới khang trang đang dần hình thành trên địa bàn phường Dĩnh Kế (ảnh internet)

Theo đó, qua xác minh; đối thoại của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận: “Biên bản chứng nhận quyền sử dụng đất ở” ông Ngự cung cấp không thuộc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất.

Mặt khác, theo biên bản trên thì diện tích đất ở của hộ ông Ngự sau giải tỏa hành lang giao thông chỉ có 377m2 và khoảng cách từ tim đường đến điểm gần nhất đất nhà ông Ngự là 11m, trong khi diện tích ông Ngự đã chuyển nhượng cho các hộ và gia đình ông được nhận bồi thường là 457,42m2. Đồng thời, tại thời điểm năm 1996-1997 (khi thiết lập biên bản) quy định về chiều rộng mặt đường và hành lang giao thông là 12m tính từ tim đường trở ra.

Như vậy, đã có một phần công trình nhà ở của hộ ông Ngự nằm trên đất hành lang giao thông mà chưa giải tỏa, sau này được thể hiện trên bản đồ địa chính đo đạc năm 1998. Diện tích ông Nguyễn Văn Ngự đã chuyển nhượng cho các hộ lớn hơn cả diện tích được xác định trong biên bản do ông Ngự cung cấp.

Đối với phần diện tích đất ở hợp pháp của hộ ông Ngự đã được chuyển quyền sử dụng hết cho các hộ, gồm: Hộ bà Nguyễn Thị Sử (em gái ông Ngự) thửa số 40, diện tích 91,1m2; hộ ông Nguyễn Văn Cường thửa số 38, diện tích 97,5m2 và thửa số 39, diện tích 252,2m2, tờ bản đồ số 44 đo đạc năm 2018; phần diện tích còn lại 17,12m2 ông Ngự đã được bồi thường.

Hơn nữa, các hộ trên sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không tranh chấp và KN gì. Tổng diện tích đất hai hộ đang sử dụng là 440,3m2, phần diện tích 17,12m2 ông Ngự được bồi thường là do khi đo đạc bản đồ địa chính năm 1998 đã thể hiện hiện trạng công trình và khi giải tỏa hành lang giao thông chưa giải tỏa hết công trình.

Về diện tích đất ông Ngự đang KN, đề nghị được bồi thường (theo số liệu tính toán là 538m2 - 440,3m2 - 17,12m2 = 80,58m2) là diện tích đất hành lang giao thông đã được giải tỏa từ những năm trước thuộc thừa số 87, diện tích 2.734,3m2, tờ bản đồ số 10 đo đạc năm 1998 trên đó không có công trình, tài sản. Ông Ngự không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên nên không đủ điều kiện để được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang kết luận, Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngự là khách quan, công dân KN là không có căn cứ pháp luật. 

Sở đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn KN này.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định: Thống nhất với Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn KN của ông Ngự (phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Công dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Minh Nguyệt