leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh (ảnh internet)

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 4613/UBND-NC về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nam, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.

Sau khi xem xét Báo cáo số 271/BC-STNMT ngày 21/9/2018, Báo cáo số 360/BC-STNMT ngày 20/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn của ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Nghĩa, trú tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Nghĩa như sau:

Đơn ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Nghĩa gửi Chủ tịch UBND tỉnh không phải là đơn khiếu nại mà là dạng đơn đề nghị với nội dung chính là đề nghị giải quyết ngõ đi chung của tập thể mà phần diện tích ngõ này đã được cấp Giấy chứng nhận vào diện tích đất ở của hộ cụ Nguyễn Thị Canh.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 thì nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Nghĩa thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND huyện Tiên Du chỉ đạo UBND xã Phú Lâm giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, thường xuyên duy trì khơi thông rãnh thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực trên.

Cũng trong ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 4614/UBND-NC về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Khuyến và một số công dân, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Khuyến và 03 công dân, thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành. Nội dung đơn phản ánh không nhất trí Kết luận số 1000/KL-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành kết luận thanh tra trình tự thủ tục đấu giá cây gỗ Sưa ở thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn.

Xét Báo cáo số 98/BC-TTr.NV2 ngày 20/11/2018 của Thanh tra tỉnh, về việc kiểm tra, xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành thông báo kết quả thanh tra, việc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện việc hạ giải cây gỗ Sưa dẫn tới công dân có đơn; xem xét ban hành văn bản giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt