Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum nhận được đơn tố cáo của ông Đinh Xuân Huế (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), do Văn phòng Chính phủ chuyển về tại Văn bản số 7257/VPCP-V.I ngày 31/7/2018, có nội dung: Tố cáo ông Phạm Đức Hạnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; bà Trần Thị Đào, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum; ông Huỳnh Bá Cảnh, Giám đốc Văn phòng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có hành vi từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông theo quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã có hiệu lực pháp luật...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 
Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại, xử lý đơn cho thấy, đối với đơn tố cáo của ông Đinh Xuân Huế, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của các ngành chức năng, các hồ sơ, tài liệu có liên quan và các quy định của Luật Tố cáo năm 2011, ngày 28/11/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 3332/UBND-TD về việc thông báo xử lý đối với đơn tố cáo của công dân.

Tuy nhiên, do không đồng ý với kết quả trả lời của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 3332/UBND-TD, ông Đinh Xuân Huế tiếp tục có đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Kon Tum…Qua xem xét nội dung đơn, các tài liệu gửi kèm theo và kiểm tra hồ sơ vụ việc ông Đinh Xuân Huế, căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh Kon Tum đã trả lời tại Văn bản số 172/UBND-TD ngày 23/01/2019.

Đồng thời, để xem xét đối với đơn của ông Đinh Xuân Huế đúng quy định của pháp luật, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn pháp lý tỉnh đã họp Hội đồng tư vấn pháp lý tỉnh vào ngày 21/02/2019 và kết luận tại Thông báo số 465/TB-VP ngày 26/02/2019.

Theo đó, liên quan đến việc ông Đinh Xuân Huế đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 01/QĐPT-DS ngày 10/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum: Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân nhân dân tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc giải quyết phân chia tài sản chung là quyền sử dụng đất trong nội bộ gia đình ông Đinh Xuân Huế tại Quyết định số 01/QĐPT-DS ngày 10/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã phù hợp với quy định pháp luật đất đai hay chưa... Hiện nay, nội dung trên đang được Chánh án Tòa án nhân nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện.

Liên quan đến khiếu nại của ông Đinh Xuân Huế về diện tích đất bị thu hồi giao cho Công ty Cao su Kon Tum trồng cao su vào năm 1996 nhưng không có quyết định thu hồi đất, không có quyết định bồi thường, hỗ trợ đất bị thu hồi, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi đẩy nhanh tiến hành giải quyết khiếu nại nêu trên của ông Đinh Xuân Huế theo đúng nội dung đã kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 117/TB-TD ngày 05/11/2018 của Ban Tiếp công dân tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh... Hiện nay nội dung trên đang được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện./.

Lan Anh