Nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Giáo là yêu cầu giải quyết bồi thường theo loại đất ở đối với toàn bộ diện tích đất của hộ bà tại phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn do Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án phía Đông Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ của Thanh tra tỉnh, ngày 03/6/1968, vợ chồng ông Phan Minh Tiên, bà Lê Thị Ngọc Bích viết Giấy bán đoạn nhà cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiếu - Phạm Thị Giáo, được Ủy ban Hành chính xã Quy Nhơn xác nhận. Trong Giấy bán đoạn nhà có ghi chú rõ bất động sản gồm: 02 căn nhà xây dựng với kích thước: Sâu 10 thước, ngang 04 thước; 01 nhà vệ sinh dài 01 thước, ngang 01 thước (nhà vệ sinh sử dụng chung với ông Bửu Cổn); 02 căn nhà này nằm trên lô đất công.

Giấy bán đoạn nhà ghi rõ điều kiện kể từ ngày lập giấy này, ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Phạm Thị Giáo là sở hữu chủ nhà và nhà vệ sinh chung nói trên, người mua được trọn quyền sử dụng bất động sản và động sản nêu trên để ở, cho mướn, thế chấp hoặc bán lại cho người khác; người bán không được cản trở hoặc đòi lại nhà, lô đất trên. Vợ chồng ông Phan Minh Tiên và bà Lê Thị Ngọc Bích phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu mọi sự khiếu nại hoặc gian dối xảy ra. Do đó, đây là một loại Giấy tờ được quy định tại điểm h, điểm i Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh quy định về chính sách bồi thường do Nhà nước thu hồi đất.

Mặt khác, qua kiểm tra, rà soát và thực tế hiện trạng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo nằm giáp ranh với 07 hộ xung quanh đều có thể hiện ranh giới rõ ràng, phù hợp với Bản đồ đo đạc năm 1997, quá trình sử dụng đất đều ổn định, không tranh chấp với các hộ xung quanh. Theo các báo cáo của UBND phường Trần Phú về việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ này đều sử dụng đất ổn định, không tranh chấp với hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo, các hộ này sử dụng đất ổn định từ những năm 1963 đến trước năm 1980. Đây là căn cứ để xác định hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo sử dụng 296,8m2 đất có nhà ổn định, không tranh chấp từ trước ngày 18/12/1980.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bản đồ đo đạc năm 1997 đã được Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt vào năm 1998, phần đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo có số thửa là 37, tờ bản đồ số 21, diện tích 387,01m2, loại đất ở, do ông Nguyễn Văn Hiếu (chồng bà Giáo) đứng tên chủ sử dụng. Năm 2015, đo đạc lại với diện tích là 296,8m2, giảm 90.21m2 (trong đó: 52,45m2 là do trong quá trình đo đạc có sự nhầm lẫn và 37,76m2 bà Giáo cho con gái là bà Nguyễn Thị Hạnh sử dụng).

Sau khi mua nhà, gia đình bà Phạm Thị Giáo sử dụng nhà đất ổn định về giới cận của thửa đất, theo UBND phường Trần Phú xác nhận về nguồn gốc đất tại các Báo báo số 80/BC-UBND ngày 24/10/2016 và Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 22/01/2018, thì hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo sử dụng đất có nhà ở từ khi mua vào ngày 03/6/1968, trước ngày 18/12/1980 và sử dụng ổn định, không tranh chấp cho đến khi giải tỏa.

Điểm a Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 13/2015/QĐ- UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh nêu rõ: “Đối với thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980: Bồi thường toàn bộ diện tích theo giá đất ở đối với thửa đất mà trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định có ghi rõ diện tích đất ở hoặc ghi rõ ranh giới thửa đất ở hoặc đất thổ cư”.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường; đối chiếu với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng cho dự án đối với nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Giáo, cho thấy: Hộ gia đình bà Phạm Thị Giáo sử dụng 296,8m2 đất có nhà ổn định, không tranh chấp từ trước ngày 18/12/1980 nên đủ điều kiện bồi thường đất ở đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi để thực hiện Dự án phía Đông Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Do đó, tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Giáo tại Đơn khiếu nại nêu trên.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn sửa đổi nội dung Quyết định số 6922/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Phạm Thị Giáo cho phù hợp với nội dung Quyết định này./.

Minh Nguyệt