Nội dung KN của bà Hoa liên quan đến việc bồi thường do Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình bà tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn để thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở và nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh.

Trước đó, ngày 04/7/2019, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của bà Hoa, với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của bà Hoa KN, yêu cầu bồi thường đất ở với phần diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Vì, hộ bà Lê Thị Hoa được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715m2, gồm 200m2 đất ở và 515m2 đất vườn, không thể hiện rõ vị trí đất ở; diện tích đất thu hồi 81,6m2 là đất trống, không ảnh hưởng đến nhà ở. Nên việc Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án tính bồi thường đất vườn là đúng theo quy định”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND thành phố Quy Nhơn, bà Hoa KN đến UBND tỉnh.

Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy, theo bản đồ số 299 và sổ mục kê lập năm 1986, thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715,0 m2, loại đất TC (thổ cư), chủ sử dụng bà Lê Thị Hoa. Bản đồ 2001, thửa đất số 189, tờ bản đồ số 50, diện tích 768,9m2, loại đất đất ở. Bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2018 là thửa đất số 99, tờ bản đồ số 03, diện tích 793,1m2, loại đất ODT (đất ở) và BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác).

Bà Hoa được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00213/QSDĐ/L3 ngày 11/8/1993 trong đó có thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715m2 (Đất ở: 200 m2, đất vườn 515 m2). Nhà ở xây dựng trước 15/10/1993. Diện tích theo bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2018 tăng hơn so với diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 793,1 m2 - 715 m2 = 78,1 m2 là do sai số giữa các lần đo đạc bản đồ.

leftcenterrightdel
 Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết KN của công dân đúng quy định của pháp luật (ảnh minh họa internet)

Thực hiện dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở sông Hà Thanh, bà Hoa bị thu hồi diện tích 81,6m2 đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00213/QSDĐ/L3 ngày 11/8/1993. Thời điểm kiểm kê thu hồi đất, trên đất không có nhà, có tường rào, cổng ngõ.

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của tỉnh, ngày 22/8/2018, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 7416/QĐ -UBND về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Hoa, diện tích 81,6m2 đất vườn thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00213QSDĐ ngày 11/8/1993, để giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.

Giá trị bồi thường, hỗ trợ của phương án đã được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 7405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018, bà Hoa được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 121.314.510 đồng.

Qua xem xét nội dung đơn, kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hồ sơ bồi thường, hiện trạng sử dụng đất và kết quả đối thoại với công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận: Việc bà Hoa KN yêu cầu bồi thường theo đơn giá đất ở đối với phần diện tích đất bị thu hồi 81,6m2 cho hộ gia đình bà do ảnh hưởng Dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Vì phần diện tích đất Nhà nước thu hồi của hộ gia đình bà nêu trên thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715m2 gồm 200m2 đất ở và 515m2 đất vườn, đã được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà, không thể hiện rõ vị trí đất ở. Tại thời điểm kiểm kê, thu hồi đất: Hiện trạng đất thu hồi là đất trống, không ảnh hưởng nhà ở. Do đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thực hiện bồi thường đối với diện tích 81,6m2 là đất vườn là đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung KN của công dân; công nhận Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Trường hợp công dân không đồng ý với quyết định này, có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt