Ngày 01/6/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4242/VPCP-V.I về việc giải quyết khiếu nại của ông Quách Ngọc Long, thường trú tại 166/28, tổ 9, ấp Cây Dầu, phương Tân Phú, Quận 9 TP Hồ Chí Minh gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Bình Dương.

Nội dung văn vản nêu: Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 274/BC-TTCP ngày 25/02/2016 về kết quả kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông quách Ngọc Long, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 274/BC-TTCP ngày 25/02/2016.  Thanh tra Chính phủ có văn bản trả lời ông Quách Ngọc Long; trường hợp gia đình ông Quách Ngọc Long có nhu cầu sử dụng đất thì UBND tỉnh Bình Dương xen xét, giải quyết theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel

Văn bản số 4242/VPCP-V.I ngày 01/6/2016 của Văn phòng Chính phủ 

Báo cáo số 274/BC-TTCP ngày 25/02/2016 của Thanh tra Chính phủ nêu, năm 2009, đại diện cho gia đình, ông Quách Ngọc Long (con ông Quách Trường Cửu) có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 44.800 m2 (đo thực tế là 33.860,2 m2) tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nguồn gốc đất là của ông Quách Trường Cửu quản lý sử dụng từ năm 1971. Thửa đất này có nhiều biến động theo các thời kỳ. Từ năm 1992 - 1999 (17 năm), tỉnh Bình Dương đã có Quyết định giao thửa đất này cho Công ty Du lịch Đầu tư phát triển Kinh tế Miền núi, nhưng gia đình ông Quách Ngọc Long không có đơn khiếu nại.

Do Công ty Du lịch Đầu tư phát triển Kinh tế Miền núi (được đổi tên thành Công ty CP Thương mại Đầu tư Xây dựng Phú Cường) chậm thực hiện dự án, nên ngày 26/7/2011, UBND tỉnh Bình Dương có công văn số 2176/UBND-KTN thu hồi chủ trương đầu tư Khu dân cư của Công ty CP Thương mại Đầu tư Xây dựng Phú Cường.

Do đó, việc ông Quách Ngọc Long đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đất đối với thửa đất 44.800 m2 (đo thực tế là 33.860,2 m2) tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương xét giải quyết khiếu nại của gia đình ông Long theo hướng: Công nhận Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Bình Dương với nội dung: Bác đơn khiếu nại của ông Long về việc xin công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 44.800 m2 (đo thực tế là 33.860,2 m2) tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nếu gia đình ông Long có nhu cầu sử dụng đất, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel

Thửa đất ông Quách Ngọc Long đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đang bỏ hoang. 

Ông Quách Ngọc Long cho biết, sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4242/VPCP-V.I, gia đình ông đã nhiều lần có đơn gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về nhu cầu sử dụng đất của gia đình, song đến nay UBND tỉnh Bình Dương vẫn không giải quyết, không trả lời. “Do UBND tỉnh Bình Dương không thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 4242/VPCP-V.I, nên tôi đã phải có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình”- ông Long cho biết.

Ngày 12/02/2018, Ban tiếp công dân Trung ương có văn bản số 87/BTCDTW-TD1 về việc chuyển đơn của công dân Quách Ngọc Long gửi UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/4/2017, Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực 3- Thanh tra Chính phủ có văn bản số 86/C.III-C.Tr đề nghị UBND tỉnh Bình Dương căn cứ Kết luận của thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ xử lý nguyện vọng của gia đình ông Quách Ngọc Long theo thẩm quyền. Thế nhưng, UBND tỉnh Bình Dương vẫn không thực hiện.

Từ khi Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4242/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương giải quyết khiếu nại của ông Quách Ngọc Long đã được gần 2 năm và nhiều văn bản chuyển đơn, đôn đốc nhưng UBND tỉnh Bình Dương vẫn không thực hiện?

Dư luận đặt câu hỏi, vì sao đã gần 2 năm Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo mà UBND tỉnh bình Dương vẫn không thực hiện, phải chăng tại tỉnh Bình Dương đang có chuyện “trên bảo dưới không nghe”?

 

Trần Quý