Theo đó, không chấp nhận việc bà Huỳnh Diệp Ngọc Bích khiếu nại, yêu cầu: Bồi thường đất giá 5.500.000 đ/m2; điều chỉnh bồi thường phần gác gỗ sang bồi thường bằng lầu ván; xin mua một nền tái định cư.

Chấp nhận việc bà Huỳnh Diệp Ngọc Bích khiếu nại, yêu cầu bồi thường hết căn nhà do bị thu hồi đất để xây dựng Công trình Đường ranh phường 2 - phường 9 thuộc dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

Quyết định cũng hủy một phần nội dung quyết định số 2911/QĐ-UBND, ngày 24/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Diệp Ngọc Bích. Nội dung hủy tại phần không chấp nhận khiếu nại, yêu cầu bồi thường hết căn nhà của bà Huỳnh Diệp Ngọc Bích.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, bà Huỳnh Diệp Ngọc Bích có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đình Thuyết