Ông Định KN Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND TP về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và số 1782/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về giải quyết đơn KN của ông. Trong đó yêu cầu hỗ trợ công san lấp mặt bằng trên khu đất bị thu hồi; giao 01 lô đất ở theo diện có nhu cầu sử dụng đất.

Theo Báo cáo thẩm tra, xác minh 154/BC-TTT ngày 11/9/2019 của Thanh tra tỉnh, ngày 05/4/2013, UBND TP cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Lê Thị Tuyết với diện tích 2.026m2 thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 11, phường Phước Mỹ, mục đích sử dụng đất trồng lúa. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bà Tuyết đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho ông Định và được Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP chỉnh lý cho ông Định vào ngày 04/7/2016. Sau đó ông Định đã đổ đất, nâng nền trên toàn bộ diện tích đất nêu trên.

leftcenterrightdel
Ranh giới khu Tái định cư Phan Đăng Lưu. Ảnh minh họa: Minh Tiến 

Thực hiện hạng mục xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Phan Đăng Lưu thuộc dự án môi trường bền vững các TP duyên hải - tiểu dự án TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, ngày 05/4/2019, UBND TP ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND thu hồi diện tích 2.037,9m2 đất thuộc thửa đất số 590, tờ bản đồ số 8, phường Phước Mỹ (tương ứng với thửa số 79, tờ bản đồ số 11, phường Phước Mỹ) của ông Định.

Theo xác nhận của UBND phường Phước Mỹ thì diện tích thực tế tăng 11,9 m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là do sai số trong đo đạc. (Biên bản họp xác định nguồn gốc đất ngày 30/8/2018). 

Cùng ngày 05/4/2019, UBND TP ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ cho ông Định với tổng số tiền là 401.436.630 đồng.

Không đồng ý với nội dung quyết định bồi thường, hỗ trợ, ông Định đã KN và yêu cầu giải quyết 04 nội dung (giao 02 lô đất tái định cư; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; xem xét giá đất bồi thường; hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng).

Vụ việc đã được Chủ tịch UBND TP xem xét, giải quyết KN lần đầu tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 với nội dung: “Không chấp thuận các nội dung KN của ông Định; giữ nguyên nội dung tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND TP.”

Ông Định không đồng ý, tiếp tục KN đến UBND tỉnh. 

Qua thẩm tra, xác minh xét thấy, việc ông Định đổ đất san lấp mặt bằng trên diện tích đất lúa là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo quy hoạch thì diện tích đất ông Định thu hồi để xây dựng khu tái định cư bố trí giao cho người dân xây dựng nhà ở. Do đó, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng cho hộ ông.

Việc yêu cầu giao 01 lô đất theo diện nhu cầu, quyết định  nêu rõ, do diện tích thu hồi là đất nông nghiệp và tại thời điểm thu hồi không có nhà ở trên đất, do vậy, ông Định không thuộc đối tượng để giao đất theo diện có nhu cầu. Tuy nhiên, xét thấy hộ ông Định có diện tích thu hồi đất lớn (2.037,9m2); hiện tại ông Định đang thường trú tại nhà chị ruột ở phường Thanh Sơn. Ngoài diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi để thực hiện dự án nêu trên, ông Định không có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp nào khác trên địa bàn phường Phước Mỹ, có nhu cầu thật sự về nhà ở nên căn cứ theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận giao cho ông Định 01 lô đất theo diện có nhu cầu tại vị trí có đất thu hồi thuộc Khu tái định cư Phan Đăng Lưu.

“Nếu không đồng ý với quyết định này, ông Nguyễn Văn Định có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015”, UBND tỉnh Ninh Thuận nêu rõ./.

Lan Anh