Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hòa Bình, về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, qua kiểm tra hồ sơ giao khoán, rà soát thửa đất trên bản đồ và kiểm tra ngẫu nhiên tại thực địa cho thấy còn 32,68 ha chưa được Công ty TNHH MTV 2/9  giao khoán. Nguyên nhân là do diện tích thửa đất giao khoán ít hơn so với bản đồ (15,44 ha). Việc rà soát trên thực địa chưa chặt chẽ dẫn đến bỏ sót diện tích. Một số ao hồ, đất giáp xưởng chế biến tổng diện tích 3,56 ha của 3 đội sản xuất (Đội 1, Đội 2, Đội 6) và xưởng chế biến chè tự canh tác. Công ty chưa theo dõi được dẫn đến chưa đưa vào giao khoán đất Nhà nước không thu hồi. Việc xác định vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất đưa vào giao khoán chưa chính xác. Đất chân núi đá giáp Vườn Quốc gia Cúc Phương, đất ven suối... cũng chưa được giao khoán.

leftcenterrightdel
Công ty TNHH MTV 2-9 (Hòa Bình) 

Đáng chú ý, Công ty chưa xử lý kịp thời các trường hợp làm lán trại vượt diện tích, xây dựng trái phép trên đất nhận khoán với 40 hộ làm lán trại vượt mức quy định trong hợp đồng; 6 hộ làm nhà kiên cố; 1 hộ là Hà Văn Huyên thuộc Đội 2 xây dựng kho thu mua nông sản.

Công ty còn không mở sổ địa chính, sổ theo dõi diện tích biến động đất đai theo quy định tại Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006. 

Việc quản lý, theo dõi nắm về quỹ đất sản xuất còn bị động, chủ yếu dựa vào số liệu báo cáo thống kê của các đội sản xuất.

Kiểm tra các hồ sơ giao nhận khoán, đoàn thanh tra còn phát hiện một số thửa đất khi giao khoán ghi tăng về diện tích nhưng hồ sơ không còn tài liệu chỉnh lý theo hiện trạng. Một số thửa đất khi giao khoán người nhận khoán đề nghị xác định lại diện tích. Việc đo đạc để xác định lại diện tích thực hiện bằng phương pháp thủ công độ chính xác không cao. Một số hợp đồng giao khoán đã gộp thửa, chia thửa tùy tiện dẫn đến đến xáo trộn, diện tích đất ghi không chính xác, nhầm lẫn...

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hòa Bình nêu rõ: Sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường, Công ty TNHH MTV 2/9 chưa xây dựng và trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết theo quy định. Không mở sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai dẫn đến đưa cả những phần đất đai đã trả ra để lập thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, việc rà soát quỹ đất đưa vào quản lý, sử dụng thiếu chặt chẽ dẫn đến có diện tích người nhận đang sử dụng nhưng không được theo dõi để đưa vào giao khoán. Hồ sơ giao nhận khoán một số thửa không có tình trạng chỉnh lý theo hiện trạng, gộp chia thửa tùy tiện, diện tích không chính xác, nhầm lẫn. Biên bản giao nhận khoán về đất chưa đúng hiện trạng, không ghi ranh giới, mốc giới thửa đất. Đặc biệt, Công ty TNHH MTV 2/9 còn chưa thực hiện ký hợp đồng với Nhà nước, chưa nộp tiền thuê đất nông nghiệp... 

Trách nhiệm về các tồn tại, khuyết điểm trên thuộc Giám đốc Công ty TNHH MTV 2/9.

leftcenterrightdel
 Dãy nhà kiến cố xây dựng trái phép

Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Công ty ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước; rà soát hiện trạng đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và các hợp đồng khoán để điều chỉnh đúng với hiện trạng, diện tích, số thửa đất bản đồ. Chấm dứt việc để các đội sản xuất, xưởng chế biến tự canh tác. Hoàn thiện, bổ sung đầy đủ thủ tục hồ sơ giao nhận khoán và lập hồ sơ địa chính theo quy định. Đồng thời, có giải pháp xử lý, giải quyết dứt điểm những trường hợp xây dựng nhà kiên cố trên đất nhận khoán. 

Với tồn tại, khuyết điểm nêu trên, Công ty TNHH MTV 2/9 phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Phóng viên đã làm việc với Công ty TNHH MTV 2/9, được Phó Giám đốc thừa nhận những sai phạm, tồn tại, khuyết điểm nêu tại kết luận thanh tra là chính xác. 

Lãnh đạo này cũng cho biết, Đảng ủy Công ty đã họp thông báo nội dung kết luận, thế nhưng, trao đổi về kết quả, hình thức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân nêu tại kết luận thì Phó Giám đốc trả lời chưa ra được hình thức cụ thể.

Đáng chú ý, trong các biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, có việc 6 căn nhà kiên cố được xây dựng trong khu vực đất của công ty quản lý. Nói về sai phạm nghiêm trọng này, Phó Giám đốc trả lời: “Lúc phát hiện, do tiếc quá nên chưa có báo cáo, đề xuất giải quyết triệt để dẫn đến việc tồn tại đến nay”.

O.H