Kết luận của UBND TP Hà Nội cho thấy:  Năm 2013, Ban Chỉ đạo DĐĐT xã Dương Quang đã chỉ đạo thôn Yên Mỹ thực hiện công tác DĐĐT theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã Dương Quang. Tuy nhiên, năm 2014, việc Ban chỉ đạo DĐĐT xã Dương Quang chỉ đạo Tiểu ban DĐĐT thửa thôn Yên Mỹ tổ chức bắt thăm và giao ruộng ngoài thực địa cho các hộ dân khi phương án DĐĐT thôn Yên Mỹ chưa được UBND huyện phê duyệt, là chưa thực hiện đúng quy định tại Hướng dẫn số 29/HD-SNN ngày 14/5/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm thuộc Ban chỉ đạo DĐĐT xã Dương Quang, trong đó có ông Hoàng Văn Hiền Chủ tịch xã.

Như vậy, nội dung công dân TC ông Hoàng Văn Hiền có sai phạm trong công tác chỉ đạo DĐĐT là đúng.

leftcenterrightdel
Sông Thiên Đức. Ảnh minh họa: Trần Thụ 

Bên cạnh đó, công dân cũng TC ông Hiền có sai phạm trong việc trả lời công dân liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện Dự án nạo vét, cải tạo sông Giàng (sông Thiên Đức). Dự án được thực hiện từ năm 2013 nhưng đến năm 2016 mới có quyết định thu hồi đất là không đúng quy định.

Qua xác minh nhận thấy, Dự án nạo vét, cải tạo sông Giàng, huyện Gia Lâm được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đã xác định nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng phối hợp với địa phương thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

Ngày 3/4/2013, UBND huyện Gia Lâm có thông báo về việc thu hồi, trưng dụng đất tại các xã Đặng Xá và Dương Quang để phục vụ Dự án. Đến ngày 23/9/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có Văn bản về việc xác định ranh giới, diện tích đất phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự án, Thông báo thu hồi đất và Văn bản xác định ranh giới, diện tích đất thu hồi, trưng dụng thực hiện Dự án, từ năm 2014-2016, Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Dương Quang tiến hành kiểm đếm, ban hành quyết định thu hồi, trưng dụng đất, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2014, khi đang triển khai trình tự, thủ tục lập, phê duyện phương án bồi thường, hỗ trợ (chưa phê duyệt xong phương án), ông  Hiền đã trả lời công dân tại Hội nghị ngày 21/10/2014 là Dự án nạo vét, cải tạo sông Giàng không được bồi thường, hỗ trợ là thiếu thận trọng, dẫn đến công dân có đơn tố cáo, đây là trách nhiệm của ông Hiền.

Về nội dung công dân còn cho rằng UBND huyện Gia Lâm giải quyết vụ việc kéo dài, vi phạm thời hạn giải quyết của Luật Tố cáo 2011 (ngày 24/5/2017, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm có quyết định thụ lý; ngày 15/1/2018, Thanh tra huyện có Báo cáo số 12/BC-TTr, đến ngày 19/01/2018 Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm mới có Thông báo kết luận đơn TC, chậm 80 ngày). Qua xác minh, UBND Thành phố Hà Nội khẳng định nội dung TC của công dân là đúng và yêu cầu cán bộ thụ lý xác minh vụ việc nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Như vậy, có 5  nội dung công dân tố cáo có 2 nội dung tố cáo đúng, 2 nội dung tố cáo sai, 1 nội dung tố cáo đúng một phần.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Hoàng Văn Hiền và cán bộ có liên quan do để xảy ra các tồn tại, vi phạm./.

Lan Anh