leftcenterrightdel
 Thành phố Bắc Ninh (ảnh minh họa, nguồn internet)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được Văn bản số 310-PCĐ/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Bắc Ninh chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Lăng và bà Nguyễn Thị Tỉnh, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Nội dung khiếu nại Quyết định số 688/QĐ-CT ngày 09/7/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trả lại đất ở cho bà Trương Thị Lối, thôn Khả Lễ, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) là không đúng chủ sử dụng, tước đoạt quyền sử dụng đất của gia đình ông.

Theo đó, tại Văn bản số 4448/UBND-NC ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý với trường hợp nêu trên, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 4449/UBND-NC giao Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết đơn của ông Trần Văn Tháu, khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, báo cáo Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được Văn bản số 612/TTr-TDXLĐT ngày 19/10/2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn của ông Trần Văn Tháu, khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Nội dung đơn phản ánh UBND thành phố Bắc Ninh và UBND phường Đại Phúc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thu hồi, bồi thường và giao đất ở dân cư dịch vụ tại phường Đại Phúc./.

Minh Nguyệt