Tạp chí Thanh tra nhận được đơn thư của công dân phản ánh việc có dấu hiệu “lạm dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật” của các cá nhân: Phạm Thế Quyền, Tạ Hương Luân công tác tại Công an xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Sau khi nghiên cứu quy định tại Điều 39 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Tạp chí Thanh tra chuyển đơn tới Công an huyện Hoài Đức, Thanh tra Công an TP. Hà Nội để đề nghị các cơ quan xem xét, xử lý theo quy định, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho Tạp chí Thanh tra để trả lời bạn đọc.

TCTT