Không bồi thường đối với đất hành lang giao thông

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc giải quyết (lần hai) đơn KN của ông Nghiêm Đình Minh, trú tại thôn Đồng Thanh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động.

Ông Minh KN các nội dung: Gia đình ông đang sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSDĐ), UBND huyện Sơn Động thu hồi đất của gia đình ông để cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 nhưng gia đình ông không được bồi thường diện tích 151,7m2 đất thuộc thửa đất số 15 và diện tích 22,9m2 thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 33; không được bồi thường tài sản (gồm bể xây gạch, nhà xưởng lợp tôn, nhà cấp 4); không nhất trí với giá bồi thường đất ở 300.000đồng/m2 vì phần đất ông bị thu hồi tiếp giáp với đường tỉnh 293, không thuộc đoạn đường ngõ phố còn lại trong thị trấn; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tại Quyết định số 606a/QĐ-UBND ngày 02/02/2018.

Kết quả xác minh cho thấy: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293; các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, UBND huyện Sơn Động lập hồ sơ thu hồi đất theo bản đồ địa chính đo đạc năm 2010. Hộ gia đình ông Minh bị thu hồi đất tại 02 thửa, gồm: Thửa đất số 15, diện tích 2.335,9m2, trong đó có 256m2 diện tích đất nằm trong chỉ giới bị giải phóng mặt bằng; Thửa đất số 24, diện tích 1.236,5m2, trong đó có 113,2m2 diện tích đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng.

Căn cứ Công văn số 575/UBND-GT ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng đường tỉnh 293 đoạn qua địa bàn huyện Sơn Động, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Sơn Động đã xác định: Diện tích đất trong phạm vi 5m từ mép đường hiện tại trở vào là đất hành lang giao thông và tài sản trên đất không được kiểm kê để lập phương án giải phóng mặt bằng, không có hồ sơ xử lý vi phạm về xây dựng công trình. Đối với 02 thửa đất của hộ ông Minh, có 151,7m2 (thửa số 15) và 22,9m2 (thửa số 24) thuộc diện tích đất này. Còn lại 104,3m2 (thửa số 15) và 5m2 (thửa số 24) là đất ở và tài sản trên đất được lập phương án giải phóng mặt bằng theo quy định.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND thị trấn Thanh Sơn (ảnh: Anh Thế)

Như vậy, diện tích đất hộ ông Minh bị thu hồi tại 02 thửa nói trên là 109,3m2 đất ở. Theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND huyện Sơn Động về phê duyệt phương án bồi thường, thì hộ ông Minh được bồi thường tổng số tiền là 39.225.940 đồng. Không phê duyệt bồi thường diện tích 174,6m2 (151,7m2 + 22,9m2) nêu trên và tài sản trên đất.

Không nhất trí với phương án bồi thường, không nhận tiền bồi thường, ông Minh KN tới Chủ tịch UBND huyện Sơn Động. Trên cơ sở đề xuất của Tổ xác minh tại Báo cáo số 01/BC-TXM, ngày 02/02/2018, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động có Quyết định số 606a/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của ông Minh với nội dung: “Bác nội dung KN của ông Minh. Việc lập phương án đối với diện tích đất ở của hộ gia đình ông Minh với đơn giá 300.000 đồng/m2 và không thực hiện bồi thường các công trình xây dựng vi phạm là đúng quy định, phù hợp với thực tế”.

Tuy nhiên, ông Minh không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND huyện Sơn Động và có đơn KN lên Chủ tịch UBND tỉnh.

01 khiếu nại, "lòi" ra sai phạm của 173 "sổ đỏ"

Theo ông Minh, gia đình ông nguyên quán tại huyện Duyên Hà, tỉnh Hưng Hà, nay là Thái Bình. Năm 1966 gia đình ông lên xã Thanh Sơn, nay là thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động khai hoang đất để ở (chính thửa đất đang KN) liên tục đến nay, trên đất có nhà ở, công trình phụ và trồng cây lâu năm.

Ngày 25/5/2000, UBND huyện Sơn Động đã cấp GCNQSDĐ số Q619153 mang tên ông Nghiêm Đình Minh diện tích 3.780m2 thuộc thửa số 42, tờ bản đồ số 01. Song trên GCNQSDĐ có thể hiện sơ đồ diện tích đất nhưng không thể hiện hành lang đường giao thông. Trong quá trình sử dụng đất, hộ ông Minh có chuyển nhượng cho hộ bà Vũ Thị Lê 190m2, đã chỉnh lý trên GCNQSDĐ theo quy định. Theo bản đồ địa chính thị trấn Thanh Sơn đo đạc  năm 2010, hộ ông Minh được cấp GCNQSDĐ nêu trên thể hiện tại 02 thửa, tờ bản đồ số 33, gồm: Thửa đất số 15, diện tích 2.335,9m2 và thửa đất số 24, diện tích 1.236,5m2.

Đáng chú ý, ngày 31/3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 757/UBND-GT yêu cầu UBND huyện Sơn Động rà soát, việc cấp GCNQSD đất dọc đường tỉnh 293, thực hiện điều chỉnh những GCNQSDĐ được cấp không đúng quy định của Luật Đất đai tại thời điểm cấp.

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND huyện Sơn Động đã có Kết luận số 307/KL-UBND ngày 13/4/2017 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với UBND các xã: Yên Định, Tuấn Đạo, Thanh Luận và thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động. Trong đó có nội dung: Thu hồi 173 GCNQSDĐ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân (tại các xã, thị trấn nêu trên) để cấp đổi lại, chỉnh lý toàn bộ sơ đồ thửa đất theo hiện trạng sử dụng đất; ghi chỉ giới hành lang an toàn giao thông theo quy định; chỉnh lý các sai sót trên GCNQSDĐ theo quy định. Trong 173 GCNQSDĐ đã cấp sai phạm có trường hợp cấp cho ông Nghiêm Đình Minh.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Động giao UBND các xã, thị trấn được thanh tra, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tham mưu thu hồi và chỉnh lý các sai sót trên GCNQSDĐ của từng hộ gia đình, cá nhân, đồng thời cấp đổi lại theo quy định của pháp luật.

Mặc dù, “Thanh tra huyện Sơn Động đã 03 lần đôn đốc (tại các Văn bản: số 14/CV-TTr ngày 04/7/2017, số 20a/CV-TTr ngày 20/7/2017, số 10/CV-TTr ngày 19/9/2017) thực hiện Kết luận thanh tra, yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xử lý 173 GCNQSD đất nêu trên, nhưng đến nay chưa thực hiện”, Quyết định chỉ rõ.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận thanh tra

Qua kết quả xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận, UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường cho hộ ông Minh diện tích 109,3m2 đất ở với giá 300.000đồng/m2 là đúng quy định tại Khoản 3 và mục đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai; Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh; tiết 1.2.1 điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thống nhất với Quyết định số 606a/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động về việc giải quyết KN của ông Minh, trú tại thôn Đồng Thanh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động về nội dung: Việc lập phương án đối với diện tích đất ở của hộ ông minh với đơn giá 300.000đồng/m2 là đúng quy định, phù hợp với thực tế.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận thanh tra số 307/KL-UBND ngày 13/4/2017. Mặt khác, giải quyết theo thẩm quyền nội dung ông Minh đề nghị được bồi thường diện tích 151,7m2 thuộc thửa đất số 15, diện tích 22,9m2 thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 33 và tài sản trên 02 thửa đất này./.

Minh Nguyệt