Bà Huỳnh Thị Bích Thuận (xã Phước An, huyện Tuy Phước) và bà Lê Thị Tường Vi (phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn) khiếu nại yêu cầu giao đất tái định cư cho 02 bà do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng.

Nội dung khiếu nại này đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định lgiải quyết khiếu nại lần đầu (ngày 29/7/2019) không công nhận.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, 02 công dân gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất. 

Theo kết quả xác minh, UBND phường Ghềnh Ráng có xác nhận về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của 02 công dân nói trên thuộc một phần thửa đất số 57, tờ bản đồ số 10, diện tích cả thửa là 1.407,9m2, loại đất Q (cây ăn quả), chủ sử dụng: Đặng Yên (do ông Đặng Yên chiếm dụng đất nghĩa địa trồng cây ăn quả trước năm 2001). Ông Đặng Yên có nhà ở ổn định tại tổ 23C, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng. Ông Đặng Yên là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Ông Đặng Yên chết năm 2006 và vợ Lương Thị Nữ chết năm 2017.

Ông Đặng Yên có chuyển nhượng đất cho bà Lê Thị Tường Vi, ghi ngày 09/3/2004 với diện tích 176m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyển. Bà Vi chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Bích Thuận bằng giấy viết tay ghi ngày 10/3/2004 với diện tích 80m2, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Nhà trên đất do bà Vi xây dựng sau năm 2008 nhưng trước ngày 27/02/2012 (ngày quy hoạch dự án). 

Bản đồ Hồ điều hòa được UBND tỉnh Bình Định ký duyệt ngày 16/6/2004 thể hiện đất trống và năm 2008, bà Lê Thị Tường Vi có đơn kê khai tình hình sử dụng đất theo Quyết định 15 của UBND tỉnh, UBND phường có Biên bản họp xét ghi: đất trống. Trên đất có giếng nước do ông Đặng Yên tự đào để tưới cây, tại thời điểm thu hồi đất có nhiều hộ đang sử dụng chung giếng nước này. Bà Vi và bà Thuận không ở tại thửa đất này.

Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn quyết định thu hồi đất của hộ bà Vi và bà Thuận thuộc toàn phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 10, diện tích 175.9m2 (theo đo đạc bản đồ năm 2012), phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, thành phố Quy Nhơn.

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Lê Vi và bà Thuận được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt là 64.581.036 đồng.

Về tái định cư, đất thu hồi của 02 hộ dân này không đủ điều kiện bồi thường đất ở, UBND phường Ghềnh Ráng xác nhận hộ bà Vi và bà Thuận không ở tại vị trí đất thu hồi nên không đủ điều kiện xem xét giao đất tái định cư theo quy định.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường, kết quả tổ chức đối thoại với công dân khiếu nại; đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND tỉnh kết luận, việc bà Lê Vi và bà Thuận khiếu nại yêu cầu giao đất tái định cư cho 02 bà do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. 

Không công nhận nội dung khiếu nại của 02 công dân nói trên. Đồng thời, công nhận Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Bà Thuận và bà Vi không đồng ý với Quyết định này, có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật./.

Lan Anh