leftcenterrightdel
Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Cao Văn Hoàng. Ảnh: P.V 

Thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn, UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5274/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 đính chính Quyết định 8643/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 về việc thu hồi đất của ông Cao Văn Hoàng, diện tích 318m2 được bồi thường bằng tiền theo giá đất ở nhưng phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền quyền sử dụng đất; 40,6m2 đất trồng cây lâu năm.

Do vậy, ông Hoàng khiếu nại (KN) được thu hồi, bồi thường diện tích 318,0m2 là đất ở không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 5274/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 về việc đính chính Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn.

Nội dung KN lần đầu của ông Hoàng đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết tại Quyết định số 8730/QĐ-UBND ngày 09/8/2021, trong đó kết luận việc ông Hoàng KN là không có cơ sở. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Hoàng KN đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, thửa đất ông Hoàng đang KN đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005 nhưng bị thu hồi theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 của UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) về việc thực hiện kết luận thanh tra, do tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có quy hoạch đường.

Theo Kết luận số 440/KL-CT ngày 15/7/2006 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) công nhận đất thổ cư cho ông Hoàng, nhưng phải nộp tiền theo quy định; Báo cáo số 1873/BC-STNMT ngày 25/8/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát Kết luận số 440/KL-CT ngày 15/7/2006 cho thấy, hộ ông Hoàng đã nộp 2.300.000 đồng thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (lúa) sang đất ở, đã nộp tiền vào ngân sách xã năm 2000.

Ngày 26/8/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 4530/UBND-KTTC về việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Trường hợp thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền tại xã Hải Yến và Tĩnh Hải, đã nộp tiền để được sử dụng đất nhưng không có phiếu thu hoặc có phiếu thu không đúng mẫu quy định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất như trường hợp Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền...

Như vậy, việc thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 5274/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 đính chính Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng, diện tích 318m2, được bồi thường bằng tiền theo giá đất ở nhưng phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền quyền sử dụng đất (quy định tại Điều 13, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), mức thu theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; 40,6m2 đất trồng cây lâu năm là chưa đảm bảo đúng quy định. Ông Cao Văn Hoàng KN là có cơ sở.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận: Hộ ông Cao Văn Hoàng thuộc trường hợp UBND xã Tân Trường thu tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền năm 2020 và được công nhận đất ở theo Quyết định 613/QĐ-UBND ngày 5/7/2006 của UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) về việc thực hiện kết luận thanh tra nhưng phải làm thủ tục chuyển mục đích và nghĩa vụ tài chính, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo Điều 6, Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Hộ ông Hoàng đã nộp 2.300.000 đồng vào ngân sách xã với phần diện tích đất ở được công nhận là 346m2.

Do đó, ông Hoàng KN được thu hồi, bồi thường diện tích 318m2 là đất không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, mức thu theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất là có cơ sở.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 318m2 của hộ ông Hoàng áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đây là quyết định giải quyết KN lần 2, nếu ông Cao Văn Hoàng không đồng ý với giải quyết KN này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Hà Tuấn