Ông Thiết KN yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường đất tại khu vực Bàu Làng, khối phố Phú Trung, phường An Phú khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dụng Khu dân cư - Tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, 2 (giai đoạn 3).

Vụ việc KN của ông Thiết đã được Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ giải quyết tại Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 với nội dung không chấp nhận đơn KN. 

Ông Thiết không thống nhất và tiếp tục KN đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo xác minh từ các cơ quan chức năng, diện tích đất ông Thiết KN là đất ngập nước nên bỏ hoang hoá, không sử dụng. Khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ thì diện tích đất này thuộc loại đất hoang nên không đưa vào quỹ đất nông nghiệp để giao cho nhân dân sản xuất, ông Thiết đã được phân chia đất nông nghiệp tại vị trí khác để sản xuất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc phân chia diện tích đất theo Biên bản ngày 10/01/1996 mới chi thực hiện trên giấy tờ, chưa phân chia trên thực địa và diện tích đất KN bị ngập úng, từ năm 1996 đến nay diện tích đất này bỏ hoang.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh minh họa - Internet 

Ngày 03/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đại diện các cơ quan chức năng của thành phố Tam Kỳ và UBND phường An Phú kiểm tra hiện trạng đất ông Thiết KN thuộc một phần của thửa đất số 228, tờ bản đồ số 49, diện tích 18.160m2, loại đất BCS do UBND phường An Phú quản lý không thể hiện ranh giới, một phần đã san lấp mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, 2 (giai đoạn 3); phần còn lại là đất ngập nước, trên đất có cỏ mọc, không có sản xuất.

“Do từ trước đến nay, Nhà nước chưa thực hiện giao đất trên thực địa và ông Thiết cũng không quản lý, không sử dụng nên tại thời điểm kiểm tra, các cơ quan không xác định được vị trí, ranh giới đất ông Thiết đang khiếu nại là vị trí nào trong thửa đất số 228, tờ bản đồ số 49, diện tích 18.160m2”, Quyết định nêu rõ.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của người KN, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi 03 lần giấy mời cho ông Thiết để làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung KN, nhưng công dân đều không tham dự và không có văn bản ủy quyền cử người tham dự. Do vậy, ngoài các tài liệu kèm theo đơn KN gửi UBND tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường không thu thập tài liệu nào thêm của ông Thiết.

Qua xác minh, hồ sơ tài liệu, kiểm tra hiện trạng thực tế, kết quả làm việc với các cơ quan có liên quan nhận thấy: Diện tích đất ông Thiết KN, từ năm 1996 đến nay ông Thiết không kê khai, đăng ký, không quản lý, không sử dụng, diện tích đất này do nhà nước quản lý. Mặt khác, từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay, ông Thiết không hề có KN, khiếu kiện đối với diện tích đất này.

Tại buổi đối thoại ngày 27/11/2019, ông Thiết đã nhận được Giấy mời nhưng cũng không đến đối thoại. Các cơ quan tham gia đối thoại thông nhất với kết quả xác minh, đề xuất kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 704/BC-STNMT ngày 03/10/2019. Tại cuộc họp các thành viên tham dự đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường mời ông Thiết để đối thoại và ngày 11/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục mời ông Thiết đến Sở để đối thoại nhưng ông Thiết không tham dự mà không có lý do.

Như vậy, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định, không công nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Thiết KN yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường đất tại khu vực Bàu Làng, khối phố Phú Trung, phường An Phú cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu dân cư - Tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, 2 (giai đoạn 3). Đồng thời, công nhận và giữ nguyên Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ về việc giải quyết KN đối với công dân nói trên./.

Lan Anh