leftcenterrightdel

Một cuộc họp của đại diện các cơ quan chức năng tại UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình. 

Ngày 17/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND thụ lý giải quyết tố cáo và giao xác nhận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương.

Căn cứ nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 682/BC-TTr ngày 09/10/2018 của Thanh tra tỉnh, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã có những kết luận cụ thể về vụ việc.

Qua xác minh cho thấy, UBND huyện Kiến Xương đã nhận được đơn tố giác đề ngày 15/6/2018 của công dân. Nội dung tố giác UBND xã Vũ An quy hoạch đất thổ ở và tiến hành đấu thầu trái quy định với Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.

Sau khi nhận đơn, Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện đã giải thích và hướng dẫn công dân viết lại đơn thành đơn tố cáo hoặc đơn đề nghị, tuy nhiên, công dân không nhất trí, vẫn yêu cầu UBND huyện giải quyết đơn của công dân theo nội dung đơn tố giác...

Ngày 13/7/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với đại diện UBND xã Vũ An và công dân, làm rõ các nội dung trong đơn, tuy nhiên công dân không nhất trí và không ký biên bản.

Tiếp đến ngày 16/7/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân huỵện Kiến Xương, công dân tiếp tục yêu cầu giải quyết đơn gửi ngày 15/6/2018 theo nội dung tố giác. 

Xét thấy việc giải quyết đơn tố giác thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an, nên ngày 20/7/2018, UBND huyện có Công văn số 426/UBND-TCD đề nghị Công an huyện Kiến Xương xem xét, giải quyết và có Thông báo số 53/TB-UBND ngày 17/7/2018 thông báo việc chuyển đơn của công dân tới Công an huyện để xem xét giải quyết.

Ngày 30/7/2018, UBND huyện vẫn tiếp tục nhận được đơn tố cáo của công dân với nội dung tố cáo Chủ tịch UBND xã Vũ An sai phạm trong việc quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Sau đó, UBND huyện giao Thanh tra huyện tổ chức buổi làm việc với công dân ngày 14/8/2018.

Tại buổi làm việc này công dân chưa cung cấp được bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo.

Qua các khâu chuyển đơn, thu thập và yêu cầu cung cấp các tài liệu về nội dung đơn, đến ngày 20/8/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 533/UBND-VP về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và Công văn số 532/UBND-VP yêu cầu các phòng, ban liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết các đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân trong đó có đơn tố cáo của công dân xã Vũ An.

Buổi làm việc của Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện với công dân ngày 23/8/2018 được tổ chức, để thống nhất nội dung đơn, sau đó, ngày 30/8/2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo của công dân và thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo, ban hành Thông báo số 135/TB-UBND thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi công dân. Như vậy, hiện nay, đoàn xác minh nội dung đơn tố cáo đang trong thời hạn giải quyết tố cáo.

Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh đã kết luận nội dung đơn công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương đề ngày 15/6/2018 là tố cáo sai./.

Dương Thái