Kết quả xác minh 

UBND huyện Tiền Hải nhận được đơn của công dân đề ngày 24/7/2017 có nội dung: Tố cáo ông Đỗ Thanh Khởi - Chủ tịch UBND xã Nam Trung và ông Nguyễn Văn Xanh - cán bộ địa chính xã Nam Trung vi phạm Luật Đất đai, lạm quyền trong thi hành công vụ.

Sau khi phát hiện đất thổ ở của gia đình bị các hộ liền kề lấn chiếm và làm biến động diện tích sử dụng; tháng 02/2016, công dân có đơn gửi UBND xã Nam Trung, đề nghị khảo sát và giải quyết tranh chấp, không được chính quyền địa phương thụ lý. "Tôi đã nhiều lần đi lại đòi hỏi, mãi đến tháng 4/2017, ông Đỗ Thanh Khởi - Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Sanh - cán bộ địa chính xã mới cho gia đình tôi được biết thông tin: Thu hồi 80 m đất thổ của gia đình tôi giao cho hai hộ liền kề là ông Đỗ Văn Khỏe vợ là Bùi Thị Thoa và ông Đỗ Văn Lực vợ là Phạm Thị Loan. Từ sự việc trên, gia đình tôi xét thấy có những vi phạm nghiêm trọng pháp luật, tôi làm đơn tố cáo ông Đỗ Thanh Khởi - Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Sanh - cán bộ địa chính xã vi phạm Điều 16 Luật Đất đai, trong công tác thu hồi đất trái pháp luật giao cho người khác sử dụng; lạm quyền trong thi hành công vụ, thu hồi đất trái quy định gây thiệt hại cho công dân, gây mất ổn định trong quản lý và sử dụng đất đai của hộ gia đình, cá nhân; vi phạm nghiêm trọng Điều 21 quy định về thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo - giải quyết tố cáo”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 11/10/2017, UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện cùng Ban Tiếp công dân huyện xác minh tại xã Nam Trung. 

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Nam Trung: Năm 2016, công dân không có đơn gửi UBND xã. 

Ngày 17/4/2017, công dân mới có đơn gửi UBND xã đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đỗ Văn Hải (bố công dân). 

Ngày 22/6/2017, UBND xã Nam Trung tổ chức buổi làm việc với công dân để thống nhất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Hải và bà Trần Thị Liên (bố mẹ đẻ công dân) và thống nhất ngày 24/6/2017 UBND xã cùng ban thôn đến gia đình ông Hải và các hộ gia đình liền kề để xác định mốc giới giữa các hộ. Khi xác định ranh giới ngoài thực địa giữa các hộ, gia đình công dân không nhất trí.

Nội dung xông dân tố cáo Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính xã vi phạm Luật Đất đai, lạm quyền trong thi hành công vụ thu hồi 80m2 đất thổ của gia đình công dân giao cho hai hộ liền kề là không đúng, vì: Bản đồ đo đạc năm 1990 diện tích đất quy chủ của gia đình ông Đỗ Văn Hải (bố công dân) tổng diện tích đất 1.140m2, gồm: Diện tích đất thổ 750m2, diện tích đất ao 220m2, diện tích đất 2 lúa thôn giao 170m2. Hiện trạng và số liệu VLAP đo: Tổng diện tích hiện trạng 1.224,7m2, gồm: Diện tích đất thổ 846,7m2, diện tích đất ao 224,3m2, diện tích đất 2 lúa thôn giao 153,7m2; tăng so với bản đồ và sổ mục kê đo đạc năm 1990 là 84,7m2, trong đó: Diện tích đất thổ tăng 96,7m2, diện tích đất ao tăng 4,3m2, diện tích đất 2 lúa thôn giao giảm 16,3m2.

Qua xác minh nội dung công dân tố cáo trên, xác định các thông tin của công dân cung cấp không đúng và không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhưng có nội dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đô Văn Hải (bố công dân) đã được UBND xã Nam Trung đang thụ lý giải quyết.

Điểm a, b khoản 2 Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011 quy định: “Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây: Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới; tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở đế xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật”, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải không thụ lý giải quyết tố cáo.

Để giải quyết đơn của công dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Hải, UBND huyện đã có các văn bản chỉ đạo, giao UBND xã Nam Trung phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để phân định ranh giới thửa đất giữa các gia đình liền kề, thu thập tài liệu, tổ chức hòa giải theo quy định; giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, Thanh tra huyện đôn đốc trong quá trình thực hiện, như: Văn bản số 545/UBND-VP ngày 15/8/2017, Thông báo số 08/TB-VP ngày 11/9/2017, Văn bản số 697/UBND-VP ngày 05/10/2017.

Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ giải quyết đơn kiến nghị của công dân về đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấy Chủ tịch UBND xã Nam Trung giải quyết chưa đúng theo quy trình, quy định việc hòa giải tranh chấp đất đai, chưa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tố chức đoàn thể trong xã tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013.

leftcenterrightdel
UBND xã Nam Trung. Ảnh minh họa: Trọng Tài 


Công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải đúng một phần

Căn cứ vào kết quả xác minh và kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 837/BC-TTr, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình kết luận: Công dân tố cáo ông Đỗ Thanh Khởi - Chủ tịch UBND xã Nam Trung, ông Nguyễn Xuân Sanh - cán bộ địa chính xã Nam Trung vi phạm Luật Đất đai, lạm quyền trong thi hành công vụ không đúng và không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải không thụ lý giải quyết tố cáo, nhưng không thông báo trả lời công dân biết lý do không thụ lý giải quyết tố cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011. 

Vì vậy, nội dung đơn công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải vi phạm một số quy định của Luật Tố cáo là đúng một phần.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân theo định của pháp luật; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục ngay các vi phạm trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, tham mưu xử lý đơn, thông báo trả lời công dân và báo cáo kết quả xử lý đơn, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND xã Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Trung tổ chức hòa giải, đối thoại, giải thích giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình công dân với các hộ gia đình liền kề đế cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Nam Trung nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và chấp hành văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác tiếp dân, xử lý đơn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đơn kiến nghị, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của công dân; chủ động giải quyết dứt điếm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, việc hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền, các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để kéo dài, gây bức xúc cho công dân, làm phát sinh đơn thư vượt cấp. Căn cứ vào hồ sơ địa chính, Luật Đât đai, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan khân trương tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết dứt điểm vụ việc giữa gia đình công dân với các hộ gia đình liền kề theo đúng quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ./.

Lan Anh