Trước đó, thực hiện Công văn số 1233A/VP-PC(1) ngày 21/5/2019 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc chuyển đơn của công dân, trú tại thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đề nghị liên quan đến giải quyết tranh chấp đất với Sư đoàn BB 315, Quân khu 5 chuyển ra cho địa phương quản lý.         

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo nêu rõ, khu đất Sư đoàn bộ/Sư đoàn BB315 có tổng diện tích 289.114,8m2 tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); diện tích đất công dân lấn chiếm đất quốc phòng là 4.259m2

Theo đơn vị này, năm 1997, gia đình công dân được UBND xã Tam Nghĩa cho mượn 1.850m2 đất trồng cây (nằm trong quỹ hoạch đất quốc phòng Quân khu 5), quá trình sử dụng công dân đã lấn chiếm thêm 2.409m2 (tổng diện tích hiện hộ công dân quản lý là 4.259m2).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa 

Ngày 16/9/2009, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai của công dân với Sư đoàn 315, theo đó, không chấp nhận đơn tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Minh Thế với Sư đoàn 315, vì nội dung này không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành và các cơ quan có liên quan thuộc UBND huyện Núi Thành phối hợp với Sư đoàn 315 giải quyết thu hồi dứt điểm đối với 1.850m2 diện tích đất công dân xin để trồng cây lâm nghiệp, có xem xét đến việc bồi thường, hỗ trợ về cây cối theo quy định. Toàn bộ diện tích đất công dân lấn chiếm để trồng cây, đào ao, làm chuồng trại mà UBND xã Tam Nghĩa đã nhiều lần có biên bản xử lý.

“Nếu hộ ông Nguyễn Minh Thế không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.” UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Năm 2015, Văn phòng Bộ Quốc phòng có Công văn số 9605/VP-PC1 ngày 21/10/2015 về việc giải quyết đơn của công dân, theo đó: Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Cục Tác chiến/BTTM hoàn tất thủ tục đề nghị chuyển giao 4.259 m2 đất hộ công dân đang sử dụng cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 06/11/2015, Bộ Tư lệnh Quân khu đã báo cáo và đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao cho địa phương theo Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 (tại Tờ trình số 2505/TTr-BTL ngày 06/11/2015 của BTL/qk), trong đó có phần diện tích công dân lấn chiếm.

Ngày 26/10/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu có Tờ trình số 1276/TTr-BTL về việc đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng giao cho địa phương quản lý theo Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đã được Bộ Quốc phòng đồng ý tại Công văn số 1639/VP-NC ngày 19/02/2019 của VP/BQP; trong đó có phần diện tích công dân lấn chiếm là: 4.259 m2 và được Bộ Quốc phòng đồng ý giải quyết đối với đất công dân lấn chiếm là: Chuyển giao cho địa phương trong năm 2019.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Quân khu đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các địa phương triển khai các bước theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng./.

Lan Anh