Ngày 17/7/2020, Chủ tich UBND quận Bắc Từ Liêm có Quyết định số 4083/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Đỗ Văn Hiền (ông Hiền), với nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm đối với ông Hiền.

Không đồng ý với quyết định trên, công dân có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND TP và đề nghị các nội dung: Được bồi thường về đất ở đối với diện tích 111,4m2 đất bị thu hồi; được bồi thường, hỗ trợ tiền khai hoang, đổ đất, lấp ao, cải tạo làm vườn trồng cây ăn quả từ năm 1989 của gia đình trên diện tích bị giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP thụ lý và giao Thanh tra TP xác minh nội dung khiếu nại.

Theo kết quả xác minh được Thanh tra TP nêu tại Báo cáo số 5663/BC- TTTP-P2 ngày 24/11/2020:
Nội dung thứ nhất, diện tích 111,4m2 đất do gia đình ông Hiền sử dụng bị thu hồi có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ ông Vũ Huy Bật năm 2007. Ông Bật đã tự chiếm đất ao (đất nông nghiệp) để sử dụng, sau đó chuyển nhượng cho ông Hiền. Diện tích 111,4m2 là đất nông nghiệp do UBND phường Thụy Phương quản lý. Căn cứ Điều 82 Luật Đất đai năm 2013, diện tích đất này không được bồi thường về đất.

leftcenterrightdel
 UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

"Gia đình ông Hiền không đủ điều kiện để được hưởng các khoản hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiểm việc làm, hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp được giao sang xây dựng công trình và hỗ trợ khác theo quy định của UBND TP Hà Nội. Do đó, việc ông Hiền đề nghị được bồi thường, hỗ trợ về đất ở đối với diện tích 111,4m2, là không có cơ sở. Nội dung khiếu nại của công dân là sai", Thanh tra Hà Nội nêu rõ.

Đối với nội dung khiếu nại thứ 2, đề nghị được bồi thường, hỗ trợ tiền khai hoang, để đất, lấp ao, cải tạo làm vườn trồng cây ăn quả từ năm 1989, theo Thanh tra TP Hà Nội, ông Hiền không phải là người địa phương, không phải là hộ sản xuất nông nghiệp, không được giao đất, không được UBND phường cho thuê đất công ích và không cung cấp được hồ sơ, chứng từ chứng minh đã khai hoang, đổ đất, lấp ao. Do đó, diện tích đất 111,4m2 không đủ điều kiện được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 76 và khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, việc UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 1216/QĐ- UBND ngày 23/3/2020 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với ông Hiền, trong đó không bồi thường chi phí đâu tư vào đất còn lại và các khoản hỗ trợ khác, là đúng quy định.

Căn cứ vào kết quả xác minh của Thanh tra TP tại Báo cáo số 5663/BC- TTTP-P2 ngày 24/11/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận, việc công dân đề nghị được bồi thường về đất ở đối với diện tích 111,4m2 đất và được bồi thường, hỗ trợ tiền khai hoang, đổ đất, lấp ao, cải tạo làm vườn trồng cây ăn quả từ năm 1989, là không có cơ sở. Nội dung khiếu nại của công dân là sai.

Chủ tịch UBND TP đồng ý và giữ nguyên Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Hiền. Nếu không đồng ý, công dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính./.

Hồng Dân