Ngày 15/1/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 158/UBND-NC trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Quyết, khu Dương Lôi, phường Tân Hồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Quyết; nội dung khiếu nại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Quyết, khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng.

Sau khi xem xét đơn của ông Nguyễn Ngọc Quyết và xét Báo cáo 03/BC-STNMT ngày 05/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả xác minh đơn của ông Nguyễn Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời trả lời ông Nguyễn Ngọc Quyết như sau:

Việc hộ ông Nguyễn Thọ Tuấn (vợ là bà Nguyễn Thị Hoa) chuyển quyền sử dụng thửa đất nông nghiệp (số thửa 1/180, tờ bản đồ 02, tại xứ đồng Dương Lôi Trên) cho ông Nguyễn Ngọc Quyết, theo giấy chuyển quyền sử dụng ruộng đất lập ngày 25/5/2008 là vi phạm vào các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 15 Luật Đất đai năm 2003. Đồng thời, việc chuyển nhượng giữa các bên không đúng về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 127 Luật Đất đai năm 2003. Sau khi hai bên thực hiện xong việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nêu trên, đến thời điểm thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Thọ Tuấn cũng như ông Nguyễn Ngọc Quyết không thực hiện việc đăng ký biến động đất đai với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Vì vậy, việc chuyển quyền sử dụng đất trên không có giá trị về mặt pháp lý để công nhận, xem xét theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Sau khoảng 10 năm (kể từ ngày hai bên có giấy chuyển quyền sử dụng đất) ông Nguyễn Thọ Tuấn mới có giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Quyết được toàn quyền giải quyết, định đoạt và hưởng mọi quyền lợi từ thửa đất nông nghiệp nêu trên, việc ủy quyền của hai bên không tuân theo quy định của pháp luật khi thực hiện ủy quyền như công chứng, chứng thực xác nhận. Vì vậy, việc ủy quyền đó không có giá trị pháp lý để xem xét theo quy định của pháp luật.

Do đó, chủ sử dụng thửa đất nông nghiệp trên vẫn là hộ ông Nguyễn Thọ Tuấn. Khi Nhà nước thu hồi thì hộ ông Nguyễn Thọ Tuấn vẫn là người được hưởng toàn bộ mọi quyền lợi từ việc bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất nông nghiệp trên theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, ông Nguyễn Ngọc Quyết không có quyền, lợi ích hợp pháp đối với thửa đất và cũng không phải là người đại diện hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011. Chính vì vậy, đơn của ông Nguyễn Ngọc Quyết là dạng đơn đề nghị  giải quyết việc bồi thường, xong không đủ căn cứ để xem xét.

Mặt khác, việc Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn thụ lý giải quyết và ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Quyết liên quan đến thửa đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thọ Tuấn là không đúng đối tượng khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại 2011.

Từ những kết luận trên, Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận nội dung đề nghị của ông Nguyễn Ngọc Quyết đối với việc đòi bồi thường, hỗ trợ, đối với thửa đất nông nghiệp số 1/180, tờ bản đồ 02, tại xứ đồng Dương Lôi Trên, đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 1993 đứng tên hộ ông Nguyễn Thọ Tuấn, do không có căn cứ để xem xét./.

Minh Nguyệt