Theo Sở Công thương, ngày 29/01/2021, UBND thành phố Lào Cai đã có văn bản số 78/UBND- KT trong đó yêu cầu Hợp tác xã đầu tư xây dựng và khai thác quản lý chợ Cường Phát (HTX Cường Phát) tiếp tục duy trì các điều kiện đảm bảo điều kiện hoạt động của chợ tạm Phố Mới cho đến khi chính thức đóng cửa theo quyết định của cơ quan chức năng. Đến nay, chợ tạm Phố Mới vẫn được duy trì bình thường.

  

leftcenterrightdel
 Chợ Du lịch Lào Cai, nơi các tiểu thương kiến nghị. Ảnh Internet

Liên quan đến nội dung, chỉ được chuyển chợ khi cơ quan chức năng có văn bản cho phép chợ đi vào hoạt động, Phòng Cành sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Lào Cai và Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng đã có văn bản chấp thuận, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình giai đoạn 1. Do đó, khu vực tầng hầm và tầng 1 đủ điều kiện để đưa vào hoạt động. Sau đó, ngày 29/01/2021, UBND thành phố Lào Cai thống nhất với HTX Cường Phát thông báo đến các hộ kinh doanh có nhu cầu và tự nguyện di chuyển đến kinh doanh tại chợ Du lịch Lào Cai. Thời gian thực hiện di chuyển bắt đầu từ ngày 01/02/2021, Văn bản 206/SCT-TM của Sở Công thương nêu.

Đối với đề nghị của tiểu thương về việc chủ đầu tư tạm dừng bán ki ốt đã bốc thăm và trả lại các vị trí kinh doanh mà các tiểu thương đã bốc thăm bị chủ đầu tư bán cho người khác, Sở Công thương cho rằng, đối với 23 ki ốt tiểu thương đã bốc thăm mà HTX Cường Phát đã ký họp đồng cho người khác, nếu các tiểu thương vẫn có nhu cầu vào kinh doanh tại chợ mới, HTX Cường Phát sẽ tạo mọi điều kiện để sắp xếp phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

Theo Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 08/02/2021 của UBND thành phố Lào Cai, đến nay, trong 23 ki ốt đã bốc thăm đã chuyển nhượng, có 15 vị trí HTX Cường Phát đã đạt được thỏa thuận và thống nhất với các tiểu thương điều chỉnh đến vị trí tương đương, còn 08 vị trí chưa đạt được thỏa thuận do các hộ kinh doanh chưa nhất trí với phương án mà HTX Cường Phát đưa ra là chọn một vị trí khác tương đương, chỉ yêu cầu HTX Cường Phát phải trả lại đúng vị trí mà các tiểu thương đã bốc thăm trước đó... Trong trường hợp đó, HTX Cường Phát, tổ công tác và 08 tiểu thương còn lại tiếp tục đối thoại, thỏa thuận, nếu các bên không thống nhất, thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Văn bản 206/SCT-TM của Sở Công thương, HTX Cường Phát sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể đế thống nhất và đề nghị các hộ tiểu thương liên hệ với HTX Cường Phát, Ban Quản lý chợ để giải quyết theo quy định. Trường hợp các tiểu thương gặp khó khăn do điều kiện hoàn cảnh thực tế. 

Ngoài ra, Sở Công thương đề nghị UBND thành phố Lào Cai tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác chủ động, tích cực phối hợp với HTX Cường Phát cùng đối thoại, làm việc cụ thể đối với từng hộ tiểu thương trên cơ sở xem xét các hoàn cảnh thực tế để có thỏa thuận đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, để chợ Du lịch Lào Cai sớm đi vào hoạt động, các hộ tiểu thương sớm ổn định kinh doanh tạo nên một sản phẩm du lịch cho địa phương để thu hút du khách.

Trước đó, ngày 04/02/2021, UBND Tỉnh đã có Văn bản số 58/UBND-TCD chỉ đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết đối với các nội dung kiến nghị của các tiểu thương theo quy định./.

Hồng Dân