Treo đầu dê bán thịt chó?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 5/11/2013, UBND thị xã Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1542c/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết chia ô phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đồi Ma Đốc thuộc khu 13, xã Hà Lộc.

Ngày 20/11/2013, UBND xã Hà Lộc mời 4 hộ dân có đất tại đồi Ma Đốc thuộc khu 13, xã Hà Lộc đến trụ sở thông báo về việc thu hồi đất thực hiện dự án đợt 3, mở rộng đường 35 thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2.

Đáng nói là, dù chưa có đủ cơ sở pháp lý như quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Phú Thọ, nhưng ngày 28/11/2013, UBND xã Hà Lộc lại tiếp tục triệu tập 4 hộ dân có đất bị thu hồi đến trụ sở để nhận tiền đền bù.

Trao đổi với PV, ông Châu (1 trong 4 hộ) bức xúc: “Ngay sau khi thông báo thu hồi đất, UBND xã đã cho kiểm đếm trong ngày mà không hề tổ chức kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường và tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân về phương an bồi thường, quyết định phê duyệt phương án bồi thường của các cấp có thẩm quyền. Việc làm của UBND xã Hà Lộc khiến chúng tôi bị mất đất để mưu sinh. UBND thị xã đã chỉ rõ sai phạm thì phải trả lại đất cho chúng tôi và xử lý cán bộ cố tình bất chấp quy định của luật pháp...”.

 

leftcenterrightdel
 

Theo Văn bản số 276/UBND-Ttr về việc trả lời đơn của công dân của UBND thị xã Phú Thọ ngày 9/4/2018: Sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, UBND xã Hà Lộc để Công ty Cổ phần Cơ giới 4 thực hiện múc đất san, gạt mặt bằng… Nguồn tiền để thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân, theo báo cáo của UBND xã Hà Lộc là UBND xã mới chỉ tạm tính và ứng kinh phí để chi trả... Nguồn kinh phí này do Công ty Cơ giới số 4 cho xã vay để công ty lấy đất đắp nền thi công đường giao thông dự án đường Gò Trám, thuộc khu 8, xã Hà Lộc. Sau này, khi có tiền bán đấu giá sẽ trả lại…

Văn bản số 276 cũng khẳng định việc thu hồi, kiểm đếm, bồi thường đất, cây cối, vật, kiến trúc của các hộ dân có liên quan chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường theo quy định. 

Đáng nói hơn, UBND xã Hà Lộc thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Châu và một số họ dân tại đồi Ma Đốc, khu 13 không phải phục vụ dự án đường 35m mà phục vụ quy hoạch chi tiết chia ô phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở theo Quyết định 1542c/QĐ-UBND.

 

leftcenterrightdel
 

Sai phạm đã rõ, xử lý thì… chưa biết

Lãnh đạo thị xã Phú Thọ khẳng định việc UBND xã Hà Lộc thực hiện không đúng thẩm quyền theo quy định tại điều 24, 25 Quyết định số 1457/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ (thẩm quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt dự án bồi thường là UBND thị xã, các cơ quan thực hiện dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự án này là Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã).

Việc ghi nội dung biên bản kiểm dếm trích dẫn quyết định không đúng về việc quy hoạch xen ghép đất ở tự xây, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất tại khu 13, khu 14 xã Hà Lộc dẫn đến người dân hiểu lầm...

Ngoài ra, việc UBND xã Hà Lộc vay của Công ty Cơ giới 4 không lập giấy tờ, không có hợp đồng, không hạch toán vào ngân sách xã, không thông qua HĐND xã là chưa đúng nguyên tắc tài chính.

 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Trần Văn Thông đưa lý do bận họp không thể tiếp PV và hẹn vào hôm khác! 

Từ kết quả xác minh, căn cứ các quy định liên quan, UBND thị xã Phú Thọ yêu cầu UBND xã Hà Lộc phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã phải thực hiện lại các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định…

UBND xã Hà Lộc cũng được yêu cầu thông báo công khai cho các hộ dân có liên quan được biết việc mới chỉ thực hiện chi trả tiền tạm ứng kinh phí bồi thường chứ chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải thích cho các hộ dân hiểu nội dung đã ghi sai trong biên bản.

Để thông tin đa chiều, chúng tôi đã tìm đến UBND xã Hà Lộc để tìm hiểu việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm và đã có báo cáo về UBND thị xã Phú Thọ trước ngày 30/4/2018 như yêu cầu hay không thì Chủ tịch Trần Văn Thông đưa lý do bận họp không thể tiếp và hẹn vào hôm khác!