Thực hiện việc giải quyết khiếu nại của công dân, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 228/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký. Theo Quyết định 228, ngày 02/4/2013, UBND Thành phố có Quyết định 2355/QĐ-UBND cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo đoạn nối từ ngõ 381 Nguyễn Khang vào Khu đô thị mới Dịch vọng, quận Cầu Giấy; Chủ đầu tư là UBND quận Cầu Giấy thực hiện khảo sát, đo đạc, điều tra phục vụ lập dự án; lập và thẩm định dự án.

Ngày 26/4/2014, UBND Thành phố có Quyết định 2267/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015), trong đó có dự án cải tạo ngõ 381; hàng năm đều được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố phê duyệt.

Ngày 10/12/2015, UBND Thành phố có văn bản báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án này với quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài đoạn tuyến khoảng 340m. Tổng mức đầu tư dự kiến 315 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2015, Hội đồng nhân dân Thành phố có Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đề xuất của UBND Thành phố. Hiện nay, quận Cầu Giấy đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định.

Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Dự án, đối chiếu theo các quy định đã được ban hành, UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, quy hoạch tuyến đường được xác định từ năm 1999 đến nay, thống nhất, liên tục, không có sự điều chỉnh qua các thời kỳ. Hồ sơ chỉ giới đường đỏ Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được lập cụ thể hóa các thông tin quy hoạch trong đồ án Quy hoạch chi tiết quận Cầu Giấy; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch phân khu dô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000 được UBND Thành phô phê duyệt để phục vụ cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ngoài thực địa.

leftcenterrightdel
 Ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội (ảnh Vietnamnet)

Đối với việc công dân có ý kiến không xin ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị, vi phạm điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị 2009; vi phạm biện pháp đảm bảo thực hiện quy hoạch theo Điều 9 Luật Thủ đô; không lấy ý kiến đóng góp của nhân nhân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vị phạm điều 43 Luật đất đai 2013. Đối chiếu các quy định hiện hành, UBND Hà Nội khẳng định, Đồ án quy hoạch đã được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, công bố công khai theo đúng quy định của Luật quy hoạch đô thị. Cụ thể, trong thành phần hồ sơ Đồ án Quy hoạch được duyệt đã có các bản vẽ quy hoạch giao thông; bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2.000. Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch đô thị không quy định loại hồ sơ này phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

Mặt khác, Dự án này không phải lập quy hoạch chi tiết trục đường giao thông mới mà chỉ là cụ thể hóa các đồ án quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó, không thuộc trường hợp phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư theo Điều 9 Luật Thủ đô.

Việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai 2013, Dự án này nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu của quận Cầu Giất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Dự án là phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được các cấp có thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt; Dự án đảm bảo quy định về quản lý đầu tư xây dựng, nội dung chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân nhân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 31/12/2015.

Từ các lập luận nêu trên, ngày 21/7/2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Tiếp công dân Thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức đối thoại với công dân có đơn. Tuy nhiên, các công dân không nhất trí với báo cáo kết quả xác minh.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND thành phố Hà Nội kết luận các nội dung công dân khiếu nại là không đúng. Công dân khiếu nại sai.

Từ những nhận định và căn cứ đã được nêu, UBND Thành phố Hà Nội quyết định giữ nguyên Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 phố Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang), tỷ lệ 1/500, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Theo Luật Khiếu nại, đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý, công dân có đơn khiếu nại có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Nhã Lan