Công dân TC ông Nguyễn Đình Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì có hành vi tham nhũng, chi trả tiền sai quy định và xâm phạm mồ mả trái phép khi thực hiện GPMB dự án xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê Hữu Đả, Hữu Hồng, đoạn qua xã Tòng Bạt. Công dân cho rằng trong 02 ngôi mộ có 01 ngôi nằm ngoài chỉ giới GPMB 2,6m dẫn đến bồi thường sai quy định đối với diện tích 10.000m2, kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Qua xác minh, dự án đầu tư xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê Hữu Đà và Hữu Hồng được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 và đến năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa. Tổng diện tích đất thu hồi và trưng dụng đoạn đi qua xã Tòng Bạt là 8164,9m2. 

Năm 2017, khi thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã căn cứ mốc giới được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao để tiến hành điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm đất, tài sản gắn liền trên đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân. Do đó, toàn bộ diện tích đất được bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đều nằm trong chỉ giới GPMB của dự án.

leftcenterrightdel
Ảnh  minh họa - Internet 

Theo kết quả kiểm đếm tại Biên bản số 59/BBKĐ-TCT ngày 24/5/2017 của Tổ công tác, có chữ ký xác nhận của người bị thu hồi đất, 02 mộ mà công dân nêu trong đơn (ban đầu được xác định là mộ vô chủ) đều nằm trên phần diện tích đất thu hồi của gia đình ông Phùng Thế Quang tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 11 (Bản đồ phục vụ công tác GPMB Dự án). UBND huyện Ba Vì đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Quang, trong đó có hỗ trợ di chuyển đối với 02 ngôi mộ là 12.549.300 đồng.

Sau khi xem xét, giải quyết đơn của công dân là chủ của 02 ngôi mộ nêu trên, ông Phùng Thế Ngọc (em trai ông Phùng Thế Quang) đã nộp lại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện số tiền 12.549.300 đồng hỗ trợ di chuyển 02 ngôi mộ; đồng thời, UBND huyện Ba Vì đã phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ từ hộ ông Phùng Thế Quang sang cho hộ ông Lương Văn Vinh (người được ủy quyền), số tiền là 12.549.300 đồng.

Căn cứ quy định về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội; việc UBND huyện Ba Vì phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, trong đó hỗ trợ di chuyển đối với 02 ngôi mộ nêu trên với số tiền là 12.549.300 đồng là đúng quy định.

Như vậy, việc công dân cho rằng trong 02 ngôi mộ có 01 ngôi nằm ngoài chỉ giới GPMB 2,6m dẫn đến bồi thường sai quy định đối với diện tích 10.000m2, kinh phí trên 5 tỷ đồng là không đúng. 

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh cho thấy, kết quả kiểm đếm dù xác định 02 ngôi mộ trên diện tích đất thu hồi của gia đình ông Quang là mộ vô chủ nhưng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, UBND xã Tòng Bạt đã không làm tốt việc thông báo đến các hộ dân, đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển 02 ngôi mộ cho gia đình ông Quang là thiếu thận trọng, dẫn đến việc gia đình ông Quang đã tự tổ chức di dời 02 ngôi mộ là nguyên nhân dẫn đến TC của công dân. Trách nhiệm này thuộc về Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và UBND xã Tòng Bạt.

Một nội dung khác công dân TC ông Nguyễn Đình Dần đã chi gần 01 tỷ đồng cho gia đình ông Chu Huy Thanh (cán bộ GPMB của UBND huyện Ba Vì) và vợ là bà Nguyễn Thị Hiền, mặc dù không có đất, tài sản và hoa màu trên đất bị thu hồi tại dự án.

Theo kết quả xác minh tại Biên bản điều tra, kiểm đếm số 82/BBKĐ-TCI ngày 25/5/2017 và số 56/BBKD-TCT ngày 25/5/2017 của Tổ công tác thể hiện hộ bà Nguyễn Thị Hiền sử dụng thửa đất số 09, tờ bản đồ số 11 (bản đồ phục vụ công tác GPMB dự án đo vẽ năm 2017) với diện tích đất thu hồi là 165,1m2, trên đất có các công trình xây dựng, vật kiến trúc; hộ ông Chu Huy Thanh sử dụng thửa đất số 31, tờ bản đồ số 11 với diện tích dất thu hồi là 171,4m2 trên đất có cây cối, hoa màu.

Đến ngày 15/11/2017, UBND huyện Ba Vì có Quyết định số 2270/QĐ-UBND phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án (xã Tòng Bạt - đợt 2), trong đó có hộ gia đình ông Chu Huy Thanh, diện tích thu hồi 171,4m2, được bồi thường, hỗ trợ 245.299.160 đồng; hộ bà Nguyễn Thị Hiền, diện tích thu hồi 165,1m2 đất, được bồi thường, hỗ trợ 533.905.800 đồng.

Do đó, việc UBND huyện Ba Vì phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông Thanh và bà Hiền là đúng quy định./.

Lan Anh