Nội dung TC thứ nhất của công dân là đúng

Công dân TC ông Triệu Văn Quân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 10/2/2015 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất không đúng pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 31/12/2014, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Thông báo số 292/TB-UBND về việc thu hồi GCNQSD đất của hộ ông Hoàng Văn Bình để cấp lại theo đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 10/2/2015, UBND huyện ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND-ĐĐ thực hiện Thông báo nêu trên. Ngày 03/4/2015, hộ ông Hoàng Văn Bình (trú tại tổ 3, Khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) giao Giấy CNQSD đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Ngày 17/4/2004, ông Bình có Đơn đăng ký quyền sử dụng đất thửa số 140, diện tích 804,3m2 thuộc tờ bản đồ số 11, bản đồ địa chính thị trấn Cao Lộc. Do là đất thừa kế, đang sử dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp hay khiếu nại, không thuộc quy hoạch nên hộ ông Bình đủ điều kiện được cấp Giấy CNQSD đất đối với diện tích 804,3m2 nêu trên. Ngày 08/12/2014, UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất số V012952, số vào sổ 0129QSDĐ/960/QĐ-UB cho hộ ông Bình (404,3m2 đất ở và 400m2 đất vườn).

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 74/2000/QĐ-UB ngày 20/12/2000 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thì hộ ông Bình chỉ được công nhận 100m2 đất ở đô thị. Do đó, việc UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất, công nhận 404,3m2 đất ở của hộ ông Bình là vượt hạn mức đất ở theo quy định.

Giấy CNQSD đất số V012952 cho hộ ông Bình thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy CNQSD đất theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Thực tế, tại Quyết định số 105/QĐ-UBND-ĐĐ lại xác định lý do thu hồi Giấy CNQSD đất là: “Tại thời điểm cấp Giấy CNQSD đất cho hộ ông Hoàng Văn Bình thì Luật Đất đai 2003 và Nghị định số 18/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, khi cấp Giấy CNQSD đất đã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính (cấp vượt hạn mức đất ở)”, là không đúng căn cứ pháp luật để thu hồi Giấy CNQSD đất. Như vậy, nội dung công dân TC là có cơ sở.

leftcenterrightdel
 Nội dung TC của công dân đối với 02 nguyên Chủ tịch huyện Cao Lộc liên quan đến Quyết định thu hồi Giấy CNQSD đất là TC đúng (ảnh minh họa)

Sau khi kiểm tra rà soát, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 thu hồi lại Quyết định số 105/QĐ-UBND-ĐĐ với lý do: “Quyết định số 105/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 10/2/2015 của UBND huyện Cao Lộc thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Bình không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2003”.

Đính chính trong Giấy CNQSD đất là không đúng quy định của pháp luật

Đối với nội dung TC thứ hai, công dân TC ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 thu hồi Giấy CNQSD đất của hộ ông Bình không đúng pháp luật, là có cơ sở.

Vì Thông báo số 258/TB-UBND ngày 04/7/2017 của UBND huyện Cao Lộc nêu lý do thu hồi Giấy CNQSD đất là: “Tại Đơn xin cấp Giấy CNQSD đất của ông Hoàng Văn Bình đề ngày 17/4/2004 được UBND thị trấn Cao Lộc xác nhận ngày 14/9/2004 là chưa đủ thời gian niêm yết công khai theo Thông báo số 215/TB-UB ngày 06/9/2004 (thời gian niêm yết công khai là 15 ngày kể từ ngày 07/9/2004 đến hết ngày 23/9/2004)…”.

Tuy nhiên, việc niêm yết công khai là một bước của trình tự, thủ tục cấp Giấy CNQSD đất, không phải là căn cứ để xác định điều kiện được cấp Giấy CNQSD đất. Theo đó, lý do “Giấy chứng nhận đã cấp không đủ điều kiện được cấp” vì chưa đủ thời gian niêm yết công khai tại Quyết định số 207/QĐ-UBND là chưa đảm bảo về căn cứ thu hồi Giấy CNQSD đất.

Ngày 10/8/2016, UBND huyện Cao Lộc đính chính tại trang 4 Giấy CNQSD đất số V012952 với nội dung: “Nội dung thông tin diện tích thửa đất có sai sót, được đính chính lại là diện tích còn lại 130,8m2 đất ở tại đô thị, 444,3m2 đất trồng cây hàng năm khác theo biên bản kiểm tra ngày 08/08/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc”. Công dân tố cáo cho rằng, nội dung đính chính này là không đúng quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, các thông tin về thửa đất trên Giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Bình đều trùng khớp, thống nhất giữa tờ khai, hồ sơ thẩm định và Quyết định cấp Giấy CNQSD đất. Đối chiếu quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2012 thì Giấy CNQSD đất số V012952 đã cấp cho hộ ông Bình không thuộc trường hợp đính chính mà thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, việc đính chính trong Giấy CNQSD đất là không đúng quy định của pháp luật.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là do “Ông Triệu Văn Quân và ông Nguyễn Trọng Nghĩa với trách nhiệm là Chủ tịch UBND huyện đã thiếu kiểm tra trước khi ký ban hành các Quyết định số 105/QĐ-UBND-ĐĐ và số 207/QĐ-UBND thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Bình”, Kết luận TC nêu rõ.

Đồng thời, các cơ quan tham mưu và người đứng đầu cơ quan tham mưu (Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai huyện) không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các Quyết định thu hồi Giấy CNQSD đất không đảm bảo về căn cứ thu hồi.

Đáng nói là, kết luận TC khẳng định, hai nội dung mà công dân TC là TC đúng.

Từ kết quả thẩm tra xác minh nôi dung TC của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo ban hành quyết định thu hồi Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 10/8/2017; hủy bỏ nội dung đính chính trên Giấy CNQSD đất số V012952 của hộ ông Hoàng Văn Bình.

“Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định thu hồi giấy CNQSD đất số V012952 không đúng quy định./.

Minh Nguyệt