Bà Phạm Thanh Hường (là vợ của ông Nguyễn Văn Hồng) không đồng ý với Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận Bắc Từ Liêm khi thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3 và Đống 4 tại phường Cổ Nhuế 2.

Trước đó, ngày 08/7/2020, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm có Quyết định số 3906/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Phạm Thanh Hường, trong đó, giữ nguyên Quyết định số 6030/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thu hồi đất và Quyết định số 6032/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng đế thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3 và Đống 4 tại phường Cổ Nhuể 2. 

Không đồng ý với quyết định này, bà có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả xác minh của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 5669/BC- TTTP-P2 ngày 24/11/2020 và văn bản số 6193/TTTP-P2 ngày 23/12/2020 đã làm rõ một số nội dung:

Về vị trí xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3, Đống 4: Qua rà soát UBND phường Cổ Nhuế 2 xác định vị trí thửa đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Hồng (chồng bà Hường) và hộ bà Nguyễn Thị Phong thuộc tổ dân phố Đống 5 là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, có diện tích phù hợp để xây dụng Nhà văn hóa. UBND phường đề xuất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3, Đống 4 tại vị trí này và được UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000, phù hợp với quy định của UBND thành phố về điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới, và hướng dẫn của của Sở Văn hóa và Thể thao về việc bố trí địa điểm nhà văn hóa phải ở vị trí thuận lợi cho nhân dân tham gia sinh hoạt. Do đó, việc bà Hường cho rằng vị trí xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3 và Đống 4 không phù hơp vì nằm trên địa bàn tổ dân phố Đống 5 là không có căn cứ, nội dung khiếu nại của công dân là sai.

Về quyết định thu hồi đất của UBND quận Bắc Từ Liêm đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, qua xác minh, Thanh tra thành phố thấy khu đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3, Đống 4 tại phường Cổ Nhuể 2 thuộc ô đất quy hoạch có chức năng đất ở làng xóm, tức là được sử dụng để xây dựng nhà ở, vườn hoa, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao, đường nội bộ, bãi đỗ xe, công trình sinh hoạt cộng đồng... Dự án xây dựng nhà văn hóa này có mục tiêu phục vụ sinh hoạt cộng đồng của dân cư tổ dân phố. Ngoài ra dự án này nằm trong danh mục các dự án vốn ngân sách dân sinh bức xúc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ đặc dụng năm 2019, đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Do đó, dự án này, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định.

 

leftcenterrightdel
Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm. Ảnh minh họa 

Hộ gia đình bà Phạm Thanh Hường có 171,2m2 đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới thu hồi đất. Nên việc UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định thu hồi đất là đúng do dự án này đã được Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận, vì vậy, khiếu nại của công dân là sai.

Về phương án bồi thường đối với diện tích 171,2m2 đất, diện tích bị thu hồi là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tại thời điểm giải phóng mặt bằng, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng sử dụng diện tích đất trên vào mục đích sản xuất nông nghiệp (hiện trạng không có công trình để ở), không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp. Do đó, việc bà Hường đề nghị được bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp là không có cơ sở, khiếu nại của công dân là sai.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại, diện tích 171,2m2 đất là đất nông nghiệp được giao không phải là đất phi nông nghiệp, không phải là nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, không được hưởng bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất theo quy định. Như vậy, việc bà Hường đề nghị được bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất là không có cơ sở, nội dung khiếu nại của công dân là sai.

Đối với nội dung hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hộ gia đình ông Hồng bà Hường được giao 2.020m2 đất nông nghiệp, theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ, đã được UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Diện tích đất thu hồi tại các dự án trước là 1.327m2. Diện tích đất nông nghiệp còn lại hộ đang sử dụng: 693m2. Diện tích thu hồi tại dự án nhà văn hóa Đống 3, Đống 4 là: 171,2m2, như vậy diện tích thu hồi đất của hộ gia đình này chiếm tỷ lệ 24,7% là chưa đủ để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định. Do đó, việc bà Hường đề nghị được hỗ trợ ổn định đời sống do tỷ lệ mất đất lớn hơn 30%, là không có cơ sở, nội dung khiếu nại của công dân là sai.

Tại buổi đối thoại ngày 20/11/2020 với Thanh tra thành phố, bà Phạm Thanh Hường không nhất trí với dự thảo kết quả xác minh nhưng cũng không cung cấp được chứng cứ, tài liệu nào khác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận tất cả nội dung khiếu nại của bà Phạm Thanh Hường là không có cơ sở, khiếu nại của bà là sai. Riêng nội dung về vị trí xây dựng nhà văn hóa, đây là nội dung kiến nghị, phản ánh và việc Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thụ lý giải quyết khiếu nại là không đúng. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý một phần với Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 08/7/2020, đồng thời giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm hủy bỏ một phần nội dung của quyết định này liên quan đến vị trí xây dựng nhà văn hóa, ngoài ra UBND quận cần có văn bản trả lời bà Phạm Thanh Hường đối với nội dung kiến nghị. Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 nêu rõ./.

Hồng Dân