Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về nội dung KN của ông Nguyễn Văn Vân, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa.

Xã, huyện giải quyết khiếu nại thiếu căn cứ, tỉnh kết luận có cơ sở

Diễn biến vụ việc cho thấy, ngày 18/8/2017, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú, tại xã Mai Đình và ban hành kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện dự án.

Ngày 7/6/2018, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành các Quyết định 1036 và 1037 thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hòa Phú tại xã Mai Đình, trong đó, có thửa đất số 13, tờ bản đồ số 96, diện tích 1.304,8m2 và 1 phần thửa đất số 03, tờ bản đồ số 97, có diện tích 5.230,4 m2 tại thôn Mai Thượng, xã Mai Đình (được xác định là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%) do gia đình ông Vân sử dụng; diện tích còn lại 605,6m2 của thửa đất số 03, tờ bản đồ số 97 được xác định là đất giao ổn định lâu dài cho 04 hộ gia đình trong thôn Mai Thượng; gia đình ông Vân được phê duyệt bồi thường hoa màu trên đất (tại thửa số 13 và một phần thửa số 03) nói trên với số tiền 47.053.000 đồng, không được bồi thường, hỗ trợ về đất.

Không đồng ý, ông Vân có đơn gửi Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, KN một phần Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc thu hồi đất; Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Do nội dung KN của ông Vân là KN đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của UBND cấp xã (theo Điều 17 Luật Khiếu nại 2011). Vì vậy, Chủ tịch UBND xã Mai Đình đã ban hành quyết định giải quyết KN của ông Vân, trong đó yêu cầu ông nghiêm túc thực hiện nội dung tại 2 quyết định nêu trên với lý do diện tích đất bị thu hồi của hộ ông Vân là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích (đất 5%). 

leftcenterrightdel
 Tổng quan Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. (ảnh internet)

Không nhất trí, ông Vân có đơn KN gửi Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa. Dựa trên sự tham mưu, đề xuất từ tổ xác minh của huyện Hiệp Hòa, Chủ tịch huyện này đã ban hành Quyết định 4617/QĐ-UBND nội dung giữ nguyên các quyết định giải quyết KN của ông Vân trước đó do UBND xã Mai Đình ban hành.

Không dừng lại, công dân tiếp tục có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết; ngày 19/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn KN của ông Vân, trong đó có nêu rõ: "Việc KN của ông Vân là có cơ sở, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi, hủy bỏ quyết định về việc giải quyết đơn KN của ông Vân; yêu cầu xem xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật".

Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 6/8/2019, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có Quyết định 3320/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 4617/QĐ-UBND. 

Tương tự, ngày 26/8/2019, Chủ tịch UBND xã Mai Đình phải ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND thu hồi Quyết định giải quyết KN lần đầu của ông Vân trước đó.

Cả 2 diện tích đất công dân đều đủ điều kiện được bồi thường theo quy định

Đến ngày 6/9/2019, huyện Hiệp Hòa phải thực hiện xác minh lại nội dung KN của ông Vân. Sau đó, ngày 9/1/2020, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc giải quyết KN của ông Vân. Tuy vậy, ông Vân vẫn không nhất trí và tiếp tục có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục giao Sở TN&MT tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết. Sau khi xem xét về nguồn gốc quá trình sử dụng đất; xem xét hồ sơ do cơ quan chuyên môn của UBND huyện Hiệp Hòa cung cấp và tổ chức đối thoại với công dân, Sở TN&MT nhận định: Không có căn cứ để xác định thửa đất số 13, tờ bản đồ trích đo số 96, diện tích 1.304,8m2; thửa đất số 03, tờ bản đồ trích đo số 97, diện tích 5.836m2 ông Vân đang KN là đất công. Vì không có hồ sơ thể hiện việc ban lãnh đạo thôn Mai Thượng giao thửa đất số 13 cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong thôn quản lý, sử dụng hoặc thuê thầu, khoán. Đối với một phần diện tích 2.956m2 (5.836-2.880), thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ số 97, diện tích 5.836mkhông có hồ sơ xử lý, ngăn chặn việc ông Vân lấn, chiếm đất của tập thể, ông Vân sử dụng ổn định, liên tục từ năm 2001 đến khi bị thu hồi đất. Do đó, cả 02 diện tích đất trên, ông Vân đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định.

Đối với phần diện tích đất 08 sào (2.880m2), có nguồn gốc là đất khoán thầu. Sau khi hết thời hạn khoán thầu (năm 2008), UBND xã Mai Đình, ban lãnh đạo thôn Mai Thượng không thanh lý hợp đồng, mà vẫn để ông Vân tiếp tục sử dụng, không bị xử lý vi phạm; nên ông Vân đủ điều kiện để được hỗ trợ theo quy định.

Việc cơ quan chuyên môn của UBND huyện Hiệp Hòa đưa 04 hộ gia đình vào danh sách thu hồi đất, xác định các hộ sử dụng 605,6m2 (trong tổng số 5,836m2) ổn định, lâu dài để lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đã chi trả tiền cho 04 hộ) là trái quy định tại Khoản 1 Điều 5 Bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang và là hành vi vi phạm pháp luật, gây khiếu kiện phức tạp, cần phải được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Hiệp Hòa xác định ông Vân đang sử dụng diện tích 6.535,2m2 là đất công ích, nhưng trong phương án bồi thường GPMB lại không thực hiện lập phương án bồi thường giá trị đầu tư vào đất còn lại là trái với quy định tại Khoản 1 Điều 10 Bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND. Trong khi đó, phương án bồi thường, GPMB, UBND xã được hỗ trợ 100% đối với diện tích đất công ích.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị thi công tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú. (ảnh internet) 

Đáng nói, việc UBND xã Mai Đình tổ chức lấy kiến của nhân dân nơi có đất về nguồn gốc diện tích đất ông Vân đang KN khi không có mặt ông Vân là không đúng thẩm quyền và không đúng quy định.

Hơn nữa, khi tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa xem xét, giải quyết đơn KN ông Vân, Tổ xác minh do Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa thành lập đã xác minh nguồn gốc đất đai không khớp so với hồ sơ thu hồi phê duyệt phương án bồi thường GPMB nhưng không tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thiết lập lại hồ sơ cho thống nhất; không rà soát lại hồ sơ thu hồi, phê duyệt phương án để đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; mới chỉ làm rõ, xác định việc quy chủ 04 hộ gia đình có diện tích 605,6m2 vào thửa đất ông Vân đang KN là sai, nhưng không xác định do ai là người sử dụng.

Cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa thiếu trách nhiệm, để vụ việc kéo dài, phức tạp

“Đây là việc làm thiếu trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hiệp Hòa trong việc tham mưu lập hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường GPMB; cũng như trong việc tham mưu giải quyết đơn KN để vụ việc kéo dài, không giải quyết dứt điểm gây phức tạp tình hình, làm chậm tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú”, Sở TN&MT nhận định.

Quyết định số 494/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa về việc giải quyết KN của ông Nguyễn Văn Vân, thôn Mai Hạ, xã Mai Đình là chưa hết nội dung, không có căn cứ pháp lý.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở TN&MT, tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc giải quyết đơn KN của ông Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định việc KN của ông Vân đối với Quyết định số 494/QĐ- UBND của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa là có cơ sở.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 494/QĐ-UBND. Đặc biệt, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc lập hồ sơ thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB trái quy định; chậm trễ tham mưu giải quyết vụ việc KN của ông Vân, để vụ việc kéo dài, giải quyết sơ sài, thiếu căn cứ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu điều chỉnh lại hồ sơ thu hồi, phê duyệt phương án đối với diện tích đất ông Vân đang KN. Cụ thể, diện tích đất được xác định có nguồn gốc là đất công ích, sử dụng ổn định sau ngày 01/7/2004 thì được hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp; diện tích đất nông nghiệp không phải là đất được giao, không đủ cơ sở xác định là đất công ích do UBND xã quản lý, hộ gia đình đã sử dụng từ trước ngày 01/7/2004 được bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 2 Điều 4 Bản quy định kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang./.

Minh Nguyệt