Bà Hạnh KN việc giải quyết của UBND huyện Lục Nam không công nhận và cấp GCNQSDĐ ở cho gia đình đối với diện tích 105m2 tại thôn Dăm, xã Vũ Xá, không phải nộp tiền sử dụng đất với lý do diện tích đất nêu trên sử dụng ổn định, không tranh chấp và đã nộp thuế nhà đất đầy đủ với Nhà nước từ trước tới nay; không đồng ý với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại Quyết định số 5894/QĐ-UBND ngày 29/10/2019.

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, ngày 10/9/1989, UBND xã Vũ Xá có đo giao đất thổ cư cho ông Nguyễn Văn Độ (chồng bà Hạnh) diện tích đất 255m2 có kích thước: Chiều dài bám mặt đường quốc lộ phía Bắc là 17m; phía Nam giáp nghĩa trang liệt sĩ là 17m; chiều rộng phía Đông là 13m; chiều rộng phía Tây là 15m. Gia đình bà Hạnh ra làm nhà ở và sinh sống trên điện tích này từ năm 1989 đến năm 1999.

Ngày 30/3/2010, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 783/QĐ-CT cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Văn Độ, bà Hạnh, thửa đất được cấp GCNQSDĐ có chiều dọc theo quốc lộ là 13m, chiều sâu là 19,62m, tổng diện tích là 255m2.

Đến năm 2016, 2017, UBND huyện Lục Nam ban hành các quyết định thu hồi đất để xây dựng Trạm Công an Cẩm Lý. Trong đó, thu hồi đợt 1 với tổng diện tích 345,7m2 đất công ích của xã Vũ Xá nhưng hiện tại đang giao hộ ông  Độ (vợ là bà Hạnh đang sử dụng tạm thời). Đợt 2 thu hồi 2.131,5m2 đất, trong đó đất ở nông thôn chưa được cấp GCNQSDĐ có nguồn gốc do UBND xã Vũ Xá giao trái thẩm quyền và lấn chiếm là 290,2m2 của hộ ông Nguyễn Thanh Vịnh. UBND huyện Lục Nam đã bồi thường bằng đất ở cho ông Vịnh vào vị trí đất đã thu hồi của gia đình bà Hạnh, diện tích bồi thường bằng đất là 162m2, tiếp giáp với diện tích đất gia đình bà Hạnh đang sử dụng chưa bị thu hồi để thực hiện dự án.

Theo sơ đồ hiện trạng sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Nam cung cấp thể hiện, diện tích còn lại không bị thu hồi thực hiện dự án gia đình bà Hạnh sử dụng và đã chuyển nhượng một phần có chiều dọc theo quốc lộ 37 là 17m. Diện tích còn lại khoảng 259,77m2 chia thành 02 thửa đất không liền nhau, gồm: 166,77m2 đã được cấp GCNQSDĐ năm 2010 có chiều dọc theo quốc lộ 37 là 8,5m; khoảng 93m2 (chưa trừ hành lang an toàn giao thông) chưa được cấp GCNQSDĐ bà Hạnh đang đề nghị giải quyết có chiều dọc theo quốc lộ 37 là 4m, trên đất có 01 gian nhà cấp 4 đã cũ, giếng nước, cây vải thiều lâu năm, diện tích sau khi trừ hành lang an toàn giao thông khoảng 55m2. 

Đối với nội dung KN của bà Hạnh, ngày 29/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam có Quyết định số 5894/QĐ-UBND giải quyết đơn, trong đó có nội dung: “Việc bà Hạnh đang đề nghị công nhận, cấp GCNQSDĐ ở diện tích 105m2 (hiện trạng 60m2) không phải nộp tiền sử dụng đất là không có cơ sở để giải quyết”.

Trên cơ sở kết quả đối thoại với gia đình bà Hạnh và căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, kết quả làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang nhận xét: Việc bà Hạnh đề nghị cấp GCNQSDĐ diện tích 105m2 để đủ diện tích 360m2 theo diện tích đã nộp thuế nhà đất không có cơ sở để giải quyết. Vì giấy tờ nộp thuế của gia đình bà Hạnh không phải là một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ. Mặt khác, về hiện trạng thửa đất bà Hạnh đang đề nghị có diện tích khoảng 93m2 (chưa trừ hành lang an toàn giao thông), có các cạnh tiếp giáp cụ thể như sau: Phía Bắc giáp quốc lộ 37, phía Nam giáp đất Trạm Công an Cẩm Lý, phía Tây giáp đất ông Nguyễn Thanh Vịnh, phía Đông giáp đất bà Nguyễn Thị Toan.

Việc Chủ tịch UBND huyện Lục Nam căn cứ biên bản làm việc ngày 09/3/2010 và Kết luận số 486/KL-UBND ngày 16/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam xác định diện tích bà Hạnh đang đề nghị giải quyết là đất do UBND xã quản lý là chưa đủ cơ sở, không phù hợp với quy định tại Điều 32 Luật Đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Đồng thời, Quyết định số 5894/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết đơn KN của bà Hạnh chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Bà Hạnh đang sử dụng diện tích khoảng 93m2 (chưa trừ hành lang an toàn giao thông) chưa được cấp GCNQSDĐ có chiều dọc theo quốc lộ 37 là 4m, vị trí liền kề với diện tích đất 255m2 gia đình bà Hạnh đã được UBND huyện Lục Nam cấp GCNQSDĐ năm 2010, gia đình bà Hạnh đã sử dụng ổn định từ năm 1989 đến nay do được UBND xã Vũ Xá giao, việc sử dụng đất chưa bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, phần diện tích bà Dương Thị Hạnh đang đề nghị giải quyết đủ điều kiện được xem xét cấp GCNQSDĐ theo quy định. 

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định việc KN của bà Hạnh đối với Quyết định số 5894/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam là có cơ sở. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lục Nam và Chủ tịch UBND huyện Lục Nam thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 5894/QĐ-UBND nói trên. Bên cạnh đó, xem xét cấp GCNQSDĐ cho gia đình công dân theo thẩm quyền diện tích 93m2 (chưa trừ hành lang giao thông).

Gia đình bà Hạnh là gia đình chính sách, trong quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ cần xem xét đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt