Theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thạo KN Quyết định số 1932/QĐ-UBND (ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai) với các nội dung: Thứ nhất, KN Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Lào Cai về việc xác định nghĩa vụ tài chính, thu tiền sử dụng đất 20,3m2 đất ở của hộ gia đình ông, bị thu hồi trong dự án Bãi đỗ xe, cây xanh tổ 2+3, phường Cốc Lếu với số tiền 277.704.000 đồng, vì UBND thành phố xác định thời gian sử dụng đất của hộ gia đình ông từ tháng 01/1997 là sai. Thứ hai, yêu cầu của ông Thạo xem xét xử lý nguy cơ xảy ra sự cố sụt lún móng nhà của ông do thi công dự án, UBND thành phố trả lời, đề nghị gia đình ông phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và đơn vị thi công thống nhất biện pháp xử lý là thiếu trách nhiệm. Thứ ba, một nội dung khiếu nại khác liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng công dân đã rút lại.

Về nội dung khiếu nại thứ nhất, hồ sơ giải quyết KN của UBND thành phố Lào Cai cho thấy, tại bản đồ địa chính đo đạc năm 1996, hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 1997, hộ ông Thạo quản lý, sử dụng là thửa đất số 45, tờ bản đồ số P3-5, diện tích 122,3m², mục đích sử dụng đất ở (T). Thửa đất 45 trên bao gồm 80 m² đã được cấp GCNQSD đất và 42,3 m² chưa được cấp GCNQSD đất (trong đó có 20,3 m² đất bị thu hồi). Đối với 80m² đất đã được cấp GCNQSD đất, thời điểm sử dụng đất ở được xác định theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, theo báo cáo số 257/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND phường Cốc Lếu về kết quả cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về việc sinh sống và tình trạng cư trú của hộ ông Thạo: ông Nguyễn Văn Tốt, Số nhà 96, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai - Nguyên là Trưởng ban đại diện Tiểu khu Cốc Lếu giai đoạn năm 1992-1993 và ông Lương Minh Luyến - Nguyên Trưởng Công an phường Cốc Lếu, đều cho thấy ông Thạo đã sinh sống trên thửa đất 45 tờ bản đồ số P3-5 (đo vẽ năm 1996) tại Tổ 3, Phường Cốc Lếu từ trước 15/10/1993 (trước năm 1993).

Từ các lý do trên, căn cứ quy định tại Điều 21 và Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cho thấy đối với thửa đất 45, tờ bản đồ sổ P3-5, diện tích 122,3m mục đích sử dụng đất là đất ở (T), mặc dù được đo đạc lập Bản đồ địa chính năm 1996, vào Hồ sơ kỹ thuật thừa đất năm 1997, nhưng thời điểm sử dụng vào mục đích để ở, được xác định từ trước 15/10/1993. Do vậy, việc UBND thành phố cũng như UBND phường Cốc Lếu căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản đồ đo đạc địa chính năm 1997, để xác định thời điểm sử dụng đất của 20,3m²đất bị thu hồi là một phần diện tích của thửa đất 45 tờ bản đồ số P3-5 trên được sử dụng vào mục đích đất ở của hộ gia đình ông Thạo vào tháng 01/1997 là không đúng.

UBND tỉnh kết luận, nội dung ông Thạo đề nghị UBND thành phố Lào Cai xem xét giải quyết không truy thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình ông khi thu hồi đất là có căn cứ giải quyết.

Đối với nội dung KN thứ hai, công dân KN nội dung trả lời Văn bản số 180/UBND-QPTĐ ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Lào Cai. Theo kết quả xác minh, Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 đối với yêu cầu của ông Thạo về xem xét xử lý nguy cơ xảy ra sự cố sụt lún móng nhà của ông do thi công dự án, UBND thành phố khẳng định trả lời tại Văn bản số 180/UBND- QPTĐ ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Lào Cai là đúng, đồng thời đề nghị gia đình ông phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và đơn vị thi công thống nhất biện pháp xử lý.

Ông Thạo cho rằng việc UBND thành phố trả lời như trên là thiếu trách nhiệm. Ông Thạo yêu cầu UBND thành phố phải chủ trì chịu trách nhiệm thông báo cho gia đình ông và các cơ quan có liên quan thống nhất phương án xử lý, phòng tránh gây nguy hiểm cho nhà ở của ông và gây bức xúc trong nhân dân. Tại Tiết c, Khoản 5, Điều 2, Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu tư đối với công tác thi công xây dựng công trình như sau: "Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và xử lý, khắc phục sự cố theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thạo về việc xem xét xử lý nguy cơ xảy ra sự cố sụt lún móng nhà của ông do thi công dự án từ ngày 09/4/2020, tuy nhiên đến thời điểm UBND thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu ngày 15/4/2021 thì đã quá 12 tháng, UBND thành phố chưa chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết đối với đề nghị của ông Thạo mà vẫn có ý kiến trả lời ông Thạo "đề nghị gia đình ông phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và đơn vị thi công thống nhất biện pháp xử lý".

UBND tỉnh kết luận: "KN của ông Thạo đối với nội dung trả lời tại Văn bản số 180/UBND-PTQĐ ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Lào Cai (ông Thạo cho rằng việc xem xét xử lý của UBND thành phố đối với đề nghị của gia đình ông là thiếu trách nhiệm, đồng thời, UBND thành phố phải chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất phương án xử lý), là có cơ sở".

leftcenterrightdel
Nhà bị sụt lún. Ảnh minh họa: Internet

Từ những nội dung trên, UBND tỉnh quyết định công nhận nội dung KN của ông Nguyễn Văn Thạo đối với Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của công dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND thành phố Lào Cai ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc xác định nghĩa vụ tài chính, truy thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình ông Thạo nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Bãi đỗ xe, cây xanh tổ 2+3, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (theo tiêu chuẩn của hộ ông Thạo được xác định như kết quả xác minh nêu trên và quy định pháp luật tại Khoản 1, Điều 75; Khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai 2013; Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014; Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo đơn vị liên quan chủ trì, khẩn trương xem xét đề nghị của ông Thạo về xem xét xử lý nguy cơ mất an toàn móng nhà ông Thạo do thi công dự án, đảm bảo quyền lợi cho công dân; đồng thời, sớm thực hiện hoàn thành xây dựng đoạn đường (3m) sau nhà ông Thạo thuộc dự án, đưa vào sử dụng, đúng mục tiêu dự án. UBND thành phố khẩn trương thực hiện nội dung trên và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Việt Anh