Cụ thể, ông Dương Văn Liên khiếu nại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Bắc Giang về việc công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông toàn bộ diện tích 507,6m2 tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 18, thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ là đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất; không nhất trí với giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 11/3/2019.

Trước đó, ngày 11/3/2019, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã có Quyết định số 640/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Liên, trong đó có nội dung: “Việc ông Dương Văn Liên khiếu nại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Bắc Giang về việc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn Liên, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình ông không phải nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 507,6m2 tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 18, thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ là đất ở là không có cơ sở để giải quyết”.

Đối với nội dung đơn của ông Dương Văn Liên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác minh, đối thoại với công dân, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết.

leftcenterrightdel
 Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Dương Văn Liên (ảnh: Minh Nguyệt)

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Dương Văn Liên, Sở TN&MT nhận nhận xét, kết luận của Sở TN&MT, hộ ông Dương Văn Liên đang sử dụng thửa đất số 27, tờ bản đồ số 18 xã Tân Mỹ đo đạc năm 2014, diện tích 507,62 làm nhà ở (theo xác nhận của UBND xã Tân Mỹ đã xây nhà ở ổn định từ năm 1992) trước ngày 15/10/1993. Theo trình bày của ông Liên cũng như xác nhận của một số cán bộ thôn và UBND xã Tân Mỹ thì nguồn gốc thửa đất ông Liên đang sử dụng là do HTX Tân Phượng giao trái thẩm quyền năm 1992. Tuy nhiên, không có bất cứ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ thể hiện việc ông Liên sử dụng đất là do được HTX giao trái thẩm quyền.

Đáng chú ý, việc UBND thành phố Bắc Giang xác định đất ông Liên đang sử dụng là do được giao trái thẩm quyền và căn cứ Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai để xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn Liên là không đúng vì Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…”. Trong khi đó, đất ông Liên đang sử dụng không phù hợp với hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 và Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, việc xác định thu tiền sử dụng đất 40% theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất là không có căn cứ.

Hơn nữa, tại thời điểm hộ ông Dương Văn Liên đăng ký công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất trên thửa đất đang có 03 hộ cùng sinh sống (đã được Công an thành phố Bắc Giang cấp 03 Sổ hộ khẩu), nhưng UBND thành phố Bắc Giang chưa xem xét thời điểm sử dụng đất của từng hộ và hồ sơ đăng ký để công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc UBND thành phố Bắc Giang xác định chỉ có 01 hộ với 06 nhân khẩu là không đúng với thực tế và hồ sơ quản lý hộ khẩu.

Từ những kết quả nêu trên, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang xác định, việc UBND thành phố Bắc Giang ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 về công nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn Liên là không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 về việc gải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Liên là chưa đủ cơ sở.

Do đó, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định: Việc khiếu nại của ông Dương Văn Liên đối với Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Liên là có cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND thành phố Bắc Giang và Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang thu hồi Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Bắc Giang về việc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn Liên; thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Liên, trú tại thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Đặc biệt, UBND thành phố Bắc Giang và Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Tân Mỹ hướng dẫn hộ ông Dương Văn Liên lập hồ sơ để được xem xét công nhận và cấp giấy CNQSD đất theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Minh Nguyệt