Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4566/QĐ-UBND giải quyết KN của Công ty Cổ phần Lê Phan Resort, không công nhận nội dung KN của Công ty đối với Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo kết luận thanh tra đối với Công ty. Lý do tỉnh Quảng Nam đưa ra đó là việc thu hồi đất của Công ty tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Lê Phan là đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Không đồng ý với việc giải quyết nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty tiếp tục có đơn KN đến Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT đã làm việc với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Quảng Nam (Sở TN&MT, UBND Thành phố Hội An và UBND phường cẩm An). Ngày 01 tháng 8 năm 2018 cuộc đối thoại được tổ chức với đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lê Phan Resort và ngày 06 tháng 8 năm 2018, Đoàn đã tiếp tục làm việc với UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh Quảng Nam và UBND Thành phố Hội An.

leftcenterrightdel
Ảnh: Thu Ba 

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Lê Phan Resort cho rằng tiến độ thực hiện Dự án có chậm nhưng chủ yếu do nguyên nhân khách quan. Công ty đã tích cực bồi thường giải phóng mặt bằng; xin phép xây dựng và khởi công xây dựng nhưng các hộ dân vào đập phá không cho xây dựng; Sở TN&MT chưa tổ chức bàn giao mặt bằng chính thức cho Công ty; quy hoạch chi tiết 1/500 phải điều chỉnh nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty chưa thực hiện ứng tiền giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất quy hoạch vệt cây xanh ảnh hưởng dự án đường dẫn cầu Cửa Đại do Công ty chưa nhận được các văn bản của cấp có thẩm quyền yêu cầu Công ty thực hiện. Công ty cho rằng UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Quảng Nam ban hành các Quyết định thu hồi giấy phép xây dựng, chấm dứt hoạt động của dự án, thu hồi đồ án quy hoạch chi tiết và thu hồi đất là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công ty vẫn có nhu cầu đầu tư Dự án trên và khẳng định khi được tiếp tục thực hiện Dự án, Công ty cam kết ứng tiền để thực hiện dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng, ký quỹ đầu tư để thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật, tiến hành đẩu tư xây dựng theo đúng tiến độ của Dự án.

Trong khi đó, các sở, ngành của tỉnh Quảng Nam và UBND Thành phố Hội An thì cho rằng Công ty cổ phần Lê Phan Resort không tích cực tổ chức thực hiện Dự án, thiếu phối hợp với chính quyền địa phương để điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo kết luận của UBND tỉnh, tiến độ thực hiện dự án chậm. Xác định KN của Công ty cổ phần Lê Phan Resort đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết theo thẩm quyền, nay thuộc thẩm quyền giải quyết KN lần hai của Bộ trưởng Bộ TN&MT, khi có quyết định thì UBND tỉnh Quảng Nam chấp hành tổ chức thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Bộ TN&MT khẳng định, việc sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái biển Lê Phan của Công ty cổ phần Lê Phan Resort là vi phạm điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, nguyên nhân do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, UBND Thành phố Hội An chậm ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Sở TN&MT chưa tổ chức bàn giao hết mặt bằng diện tích đất đã bồi thường cho Công ty cổ phần Lê Phan Resort để thực hiện dự án; Công ty cổ phần Lê Phan Resort chưa tích cực phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Công ty cổ phần Lê Phan Resort được gia hạn sử dụng đất 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.

Theo quy định tại Điểm 2, Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Công ty cổ phần Lê Phan Resort được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng. Do đó, việc UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quỵết định số 2452/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 thu hồi đất của Công ty cổ phần Lê Phan Resort khi chưa hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

“Nội dung giải quyết KN tại Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không công nhận nội dung đơn KN của Công ty cổ phần Lê Phan Resort đối với Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 nãm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo kết luận thanh tra đối với Công ty là chưa phù hợp pháp luật.” Quyết định nêu rõ./.

Lan Anh