Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 121/BC-TTTH ngày 29/01/2019 về kết quả rà soát KN của ông Tu, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc ông Tu (đề nghị công nhận toàn bộ diện tích 2.236m2 đất là đất ở của gia đình ông, sau khi đã chuyển nhượng cho các hộ theo Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 11/4/2010 và đề nghị công nhận thửa đất của ông có chiều dài bám theo đường đi Cao Khánh là 46m (bao gồm cả 6m ông đã chuyển nhượng cho ông Lịch năm 2004) là không có cơ sở.

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, do việc UBND xã Yên Lâm lập phiếu ngày 17/8/2004 thu của ông Tu số tiền 8.000.000 đồng "đóng góp ngân sách xã, tiền đất ở khu dân cư Đông Sơn" nên tại Văn bản số 14434/UBND-TD ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý kiến nghị của Thanh tra tỉnh sau kết quả rà soát, vận dụng giải quyết "công nhận và cấp Giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Đình Tu 400m2 đất ở, tại thửa số 285, Tờ bản đồ số 09, Bản đồ địa chính xã Yên Lâm lập năm 2001" là thấu lý, đạt tình.    

Như vậy, vụ việc KN của ông Tu đã được xem xét giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật, thấu lý, đạt tình. Việc đề nghị công nhận toàn bộ diện tích 2.236m2 đất là đất ở của gia đình ông Tu là không có cơ sở.

Nội dung báo cáo trên của UBND tỉnh Thanh Hóa là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 12005/VPCP-V.I ngày 11/12/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Đối với công dân có đơn KN, ngày 20/02/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành Công văn số 1919/UBND-TD trả lời theo quy định của pháp luật./.

Lan Anh