Ông Tống Hữu Mạnh (xã Yên Thắng, huyện Ý Yên) khiếu nại (KN) Quyết định số 6739/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Kết quả xác minh cho thấy, diện tích đất liên quan đến nội dung KN thuộc thửa số 248, tờ bản đồ số 05, Bản đồ đo đạc năm 1991 xã Yên Thắng (chỉnh lý năm 1997), diện tích toàn thửa là 16.515m2, loại đất 2 vụ lúa, ghi chủ quản lý là UBND xã Yên Thắng.

Năm 2005, ông Mạnh được thuê 300m2 đất trong tổng số 16.515m2 nêu trên để thực hiện Dự án sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng, thủ công mỹ nghệ cao cấp và thiết bị văn phòng; thời hạn thuê là 30 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; thời gian thực hiện dự án trong năm 2005. Sau khi được giao đất tại thực địa, ông Mạnh chỉ san lấp, xây dựng trên một phần diện tích được thuê.

Đến ngày 12/10/2006, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Yên Thắng đã kiểm tra và lập Biên bản về việc ông Mạnh sử dụng diện tích đất được thuê. Theo đó, xác định ông Mạnh đã sử dụng 82,5m2 làm đất ở, 108,5m2 làm lán xưởng mộc, diện tích còn lại chưa san lấp, xây dựng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND huyện Ý Yên đã ra Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 thu hồi 105m2/300m2 đất của ông Mạnh được thuê và giao cho UBND xã Yên Thắng quản lý. Biên bản xác định ranh giới 105m2 đất thu hồi và bàn giao cho UBND xã Yên Thắng quản lý được ông Mạnh ký xác nhận và không ghi ý kiến gì khác. Như vậy, Quyết định số 3872/QĐ-UBND của UBND huyện Ý Yên đã có hiệu lực pháp luật và đã được thực hiện trên thực tế. Từ ngày 11/01/2007, diện tích 105m2 đất đã thu hồi là đất công do UBND Yên Thắng trực tiếp quản lý, ông Mạnh không còn quyền sử dụng đối với diện tích đất này.

Năm 2009, diện tích đất đã thu hồi nêu trên được chuyển mục đích sử dụng để tổ chức bán đấu giá cho nhân dân làm nhà ở. Khi tổ chức đấu giá, ông Mạnh cũng có đơn đăng ký và nộp tiền lệ phí, tiền đặt cọc để tham gia đấu giá, nhưng không trúng đấu giá.

Đến ngày 07/3/2011, ông Mạnh mới có đơn đề nghị làm rõ việc thu hồi đất đối với ông. Việc KN của ông Mạnh đã hết thời hiệu xem xét, giải quyết, vì ông Mạnh đã biết được quyết định thu hồi đất kể từ khi ký Biên bản bàn giao đất (ngày 11/01/2007), đã tham gia đấu giá đất. Hơn nữa, khi làm thủ tục thế chấp ngân hàng, ông Mạnh đã khẳng định lại một lần nữa khi có đơn đề nghị trích lục Bản đồ ngày 22/4/2014 với nội dung “... năm 2006 UBND huyện có quyết định thu hồi 105m2 còn lại 195m2 là quyền sử dụng hợp pháp của gia đình tôi.”

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn: Hoàng Minh

Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2016, ông Mạnh đã nhiều lần lấn chiếm, xây dựng trái phép vào diện tích 105m2 đất đã được thu hồi; lấn chiếm thêm vào diện tích đất công và đất hành lang giao thông. Các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, đã bị UBND xã Yên Thắng đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu chấm dứt, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại đất, nhưng ông Mạnh không chấp hành.

Ngày 01/12/2016, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đã có Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc sử dụng đất của ông Mạnh. Nội dung kết luận thanh tra nêu rõ, ông Mạnh lấn chiếm 313m2 đất (105m2 đất đã bị thu hồi và 208m2 đất công), xây dựng không đúng so với mặt bằng quy hoạch, không có giấy phép xây dựng; không thực hiện nghĩa vụ tài chính từ năm 2006 đến thời điểm thanh tra; UBND xã Yên Thắng thiếu kiên quyết xử lý đối với các vi phạm của ông Mạnh; từ đó đã yêu cầu ông Mạnh tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại diện tích đất lấn chiếm, điều chỉnh lại Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và truy thu tiền thuê đất đối với ông Mạnh.

Do đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đã ra Quyết định số 6739/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, theo đó đã buộc hộ ông Mạnh tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất lấn, chiếm để trả lại đất. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận định, quyết định này là đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Khoản 5 Điều 10 và điểm đ Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 20/01/2020, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND giải quyết KN lần đầu của ông Mạnh, với nội dung giữ nguyên nội dung Quyết số 6739/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên. Quyết định này là đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và các quy định liên quan. KN của ông Mạnh đối với Quyết định số 6739/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên là không đúng.

Từ hồ sơ vụ việc và kết quả xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định công nhận và giữ nguyên Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên. Đồng thời, yêu cầu ông Mạnh thực hiện nghiêm Quyết định số 6739/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định giao UBND huyện Ý Yên chỉ đạo UBND xã Yên Thắng và các đơn vị liên quan tuyên tuyền, vận động để ông Mạnh tự giác thực hiện Quyết định số 6739/QĐ-UBND. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết KN của UBND tỉnh thì công dân có quyền khởi kiện ra Tòa án./.

Hoàng Minh