Năm 2009, ông Quân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Bản khai thành tích của ông được ông Võ Văn Nghiệp xác nhận vào ngày 12/7/2009 và bà Biện Thị Thành xác nhận vào ngày 14/7/2009. Trên cơ sở đó, UBND huyện Mộ Đức trình danh sách đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương, trong đó ông Quân ở số thứ tự số 148, được đề nghị tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Tuy nhiên, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi thẩm định hồ sơ xét thấy chỉ xứng đáng ở mức khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất nên đã tham mưu UBND tỉnh trình, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương xét tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. 

Ngày 01/6/2010, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 757/QĐ-CTN tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất cho ông Quân, ông đã nhận và không có thắc mắc, KN gì.

Đến năm 2011, ông Quân tiếp tục lập lại hồ sơ để đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

Đến ngày 16/7/2017 ông Quân xác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho ông và con trai là Bùi Minh Quang, được UBND xã Đức Minh xác nhận ngày 21/8/2017. Trên cơ sở hồ sơ và các giấy tờ liên quan, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 02 quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho ông Quân với mức trợ cấp 1.799.000 đồng/tháng; việc trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (ông Quang) là 850.000 đồng/tháng (hưởng từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019 với tổng số tiền là 11.581.000 đồng).

leftcenterrightdel
 Sở LĐTBXH Quảng Ngãi. Ảnh: baodansinh.vn

Năm 2018, một số công dân ở thị trấn Mộ Đức và xã Đức Minh phát sinh đơn tố cáo; đơn kiến nghị của Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức và đơn kiến nghị của Chi hội Cựu chiến binh thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh đều cho rằng ông Quân khai hồ sơ khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng để được khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba và hưởng chế độ trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hàng tháng cho ông và con trai không đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thẩm tra, xác minh và đã ban hành Kết luận thanh tra số 96/KLTT-UBND ngày 05/6/2019. Trong đó, có nội dung kết luận ông Quân đã lợi dụng những người kháng chiến khai khống thành tích để được hưởng chế độ Huân chương kháng chiến và chất độc hóa học là không đúng Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Đồng thời, giao Trưởng phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo và hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Đức Minh lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi Huân chương kháng chiến hạng Ba tặng cho ông Quân; giao cho Trưởng phòng LĐTBXH huyện lập thủ tục tham mưu Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền cắt và thu hồi tiền đã chi trợ cấp cho ông Quân hưởng không đúng chính sách với tống số tiền 73.561.000 đồng.

Không đồng ý với Kết luận số 96/KLTT-UBND của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, công dân phát sinh các đơn KN đề ngày 20/7/2019, 18/8/2019. Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức đã thụ lý và ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 giải quyết không công nhận nội dung đơn KN của ông Quân. Tuy nhiên, công dân vẫn không thống nhất và có đơn tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ diễn biến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, việc vận dụng cho ông Quân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba vào năm 2011 thực hiện như những trường hợp được xét duyệt lần đầu tiên, lập lại Bản khai thành tích là không đúng quy định về quy trình xét duyệt do Viện Huân chương hướng dẫn tại mục A.6 Hướng dẫn số 172-VHC ngày 09/9/1986 về việc hướng dẫn vòng II khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mặt khác, dù thực hiện theo quy trình như các hồ sơ xét duyệt lần đầu thì việc xác lập hồ sơ của ông Quân có nhiều mâu thuẫn, sai lệch về thời gian, không đảm bảo tính thực tế. Cụ thể, thời điểm UBND xã và Hội đồng thi đua khen thưởng xã Đức Minh tổ chức họp xét là vào ngày 05/10/2011, trong khi đó có Bản khai của ông Quân về thành tích đóng góp cách mạng đề ngày 14/10/2011 và Giấy xác nhận của 02 nhân chứng là ngày 14/10/2011. Như vậy, cho thấy hồ sơ của ông Quân được lập sau khi Hội đồng thi đua khen thưởng xã Đức Minh tổ chức họp xét là không đảm bảo tính pháp lý.

Các nhân chứng mới do ông Quân cung cấp chỉ xác nhận có gặp ông Quân khiêng giao thương, cõng gạo lên huyện Trà My nhưng không rõ cụ thể là khoảng thời gian nào. Hơn nữa, tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh vào ngày 22/11/2019, công dân thừa nhận việc khai man thành tích kháng chiến xuyên suốt từ năm 1964-1975 tại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba của mình, với mức đóng góp như vậy là hoàn toàn không đúng.

Do đó, việc xét khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho ông Quân là không đảm bảo đúng quy trình xét duyệt, điều kiện nên việc được xét khen thưởng là không đảm bảo tính chính xác theo quy định pháp luật. Việc UBND huyện Mộ Đức kết luận, đề nghị cấp có thẩm quyền cắt chế độ và thu hồi Huân chương kháng chiến hạng Ba đã tặng thưởng cho ông Quân là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Đồng thời, việc UBND huyện Mộ Đức kết luận, kiến nghị Sở LĐTBXH tỉnh cắt trợ cấp hàng tháng của ông Quân và con đẻ của ông là có cơ sở pháp lý.

Vì vậy, tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 10/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Quân đối với Kết luận số 96/KL-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức. Việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tại Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 là đúng chính sách, pháp luật quy định./.

Minh Nguyệt