Ông Lê Văn Tiếp, trú tại tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn KN yêu cầu giao 01 lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông do ảnh hưởng Dự án ĐT.638, đoạn Km130+00-Km137+580, địa bàn phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. 

Ngày 22/11/2019, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh ban hành Văn bản số 1135/BGPMB-BT về việc trả lời đơn của ông Tiếp với nội dung: “... Hộ ông Lê Văn Tiếp có diện tích đất bị thu hồi là 315,4m2 (trong đó đất vườn được bồi thường là 298,5m2 và không bồi thường, hỗ trợ là 16,9m2 đất lấn chiếm đường đi); đối chiếu theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 19 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Bình Định thì hộ ông Tiếp diện tích đất bị thu hồi là đất vườn không phải là đất ở (diện tích đất còn lại 1.794,4m2). Do đó, hộ ông không có cơ sở xem xét giải quyết bán 01 lô đất tái định cư”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Không đồng ý với kết quả giải quyết, trả lời nêu trên của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, công dân tiếp tục KN đến UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ Công tác liên ngành kiểm tra, rà soát hồ sơ và tổ chức đối thoại.

Kết quả cho thấy, ngày 03/6/2017, Tổ công tác của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án tiến hành kiểm kê tổng hợp đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và hoa màu bị thiệt hại do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Kết quả kiểm kê cho thấy, hộ ông Tiếp có 315,4m2 đất bị ảnh hưởng, trên đất không có nhà ở, có vật kiến trúc (tường xây gạch, giếng, trụ xây gạch, cổng sắt), cây trồng (quỳnh đàn, cây si; hàng rào chuỗi ngọc, hoa giấy; khế, mít, bơ, nhãn, ổi, dừa, chanh, bưởi, đu đủ, mận...).

Mặt khác, thửa đất nêu trên có nguồn gốc do bà Lê Thị Dứt sử dụng xây dựng nhà ở trước năm 1991. Ngày 17/4/1991, bà Dứt có Đơn xin sửa lại nhà ở, được UBND phường Bùi Thị Xuân ký xác nhận. Bà Dứt chết, con trai là Tiếp tiếp tục sử dụng. Ông Tiếp có Đơn xin chứng nhận hợp lệ về đất ở, được UBND phường Bùi Thị Xuân xác nhận ngày 09/9/2002. Ông Tiếp sử dụng thửa đất trên ổn định đến thời điểm bị thu hồi, không tranh chấp. Vật kiến trúc trên đất xây dựng trước ngày 01/7/2004. Diện tích 315,4m2 đất ảnh hưởng nêu trên gồm 298,5m2 thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 01 và 16,9m2 đất do lấn chiếm đường đi.

Về thu hồi đất và việc bồi thường, hỗ trợ, ngày 16/11/2017, UBND tỉnh có Quyết về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 18 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án ĐT.638, đoạn Km130+00-Km137+580 (trong đó có hộ ông Lê Văn Tiếp).

Bên cạnh đó, UBND thành phố Quy Nhơn có Quyết định số 12590/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 và Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về việc thu hồi đất của hộ ông Tiếp với nội dung: “...thu hồi 315,4m2 đất của hộ ông Lê Văn Tiếp thuộc một phần thửa đất số 01, tờ bản đồ số 104 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn ”. Hộ ông Tiếp được phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 175.481.744 đồng.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường, kết quả tổ chức đối thoại với công dân; đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND tỉnh kết luận, việc công dân KN yêu cầu giao 01 lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Tiếp do ảnh hưởng Dự án ĐT.638 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Xét đề nghị Tổ Công tác liên ngành (thành lập theo Quyết định số 168/QĐ- UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định) tại Văn bản số 01/BC-TCTLN ngày 07/5/2020 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1261/STNMT-TTRA ngày 25/5/2020, UBND tỉnh Bình Định không công nhận nội dung KN của công dân.

Quyết định nêu rõ, ông Tiếp không đồng ý với Quyết định này, có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật./.

Lan Anh