Trước đó, ngày 24/9/2019, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định (lần 1) số 6254/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Chi với nội dung: Không công nhận nội dung đơn bà Chi khiếu nại, yêu cầu giao lại cho bà 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở do bị ảnh hưởng GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Vì, đất thu hồi của hộ gia đình ông Trần Quốc Tuấn (con gái là Trần Thị Kim Chi kê khai) là đất nông nghiệp, ông Tuấn xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2004 đã bị lập biên bản vi phạm, cưỡng chế tháo dỡ nhiều lần. Tại thời điểm kiểm kê thu hồi đất năm 2012, ông Tuấn và con gái là bà Chi cũng không ở tại nhà này. Thực tế vợ chồng ông Tuấn đã có nhà ở ổn định tại phường Nguyễn Văn Cừ, riêng bà Chi năm 2018 lập gia đình mới về ở tại căn nhà này, nên việc Hội đồng bồi thường, GPMB của dự án không xét giao đất tái định cư là đúng theo quy định.

Tuy nhiên, không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, công dân tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh cụ thể.

leftcenterrightdel
Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Ảnh minh họa - Internet 

Theo đó, về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, thực hiện dự án khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, ông Tuấn (con là bà Chi) bị thu hồi diện tích 151,6m2 tại thửa đất số 229, tờ bản đồ số 10 (đo đạc năm 2012); sau đó chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1965) bằng giấy viết tay ghi ngày 02/01/1994, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, không ghi diện tích và bà Liên xây nhà ở tại đây trước năm 2001 và sau ngày 15/10/1993 (có chứng từ thu tiền điện sinh hoạt năm 1999). Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 2001, bà Liên sử dụng thửa đất số 140, tờ bản đồ số 10, diện tích cả thửa là 549,2m2. Thời điểm kiểm kê đất đai tài sản năm 2012, bảng tự khai và bảng kiểm kê tổng hợp ghi tên hộ bị thiệt hại là Trần Thị Kim Chi, tuy nhiên người ký là mẹ của bà Chi là bà Lê Thị Quế.

Bà Chi cung cấp 01 giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoa màu giữa bà Liên và ông Tuấn bằng giấy viết tay ghi ngày 18/4/2005 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và 01 giấy chuyển nhượng giữa ông Trần Hậu Lục và ông Tuấn bằng giấy viết tay ghi ngày 18/6/2005 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời bà Chi cho rằng ở tại ngôi nhà nêu trên từ năm 2005 là không có cơ sở.

Sau đó, ông Tuấn tiếp tục xây dựng nhà trái phép bị lập biên bản vi phạm hành chính số 01527/BB-VPHC của Tổ KTTT-ĐT phường Ghềnh Ráng. Tuy nhiên, ông Tuấn đã xé biên bản vi phạm hành chính. Đến ngày 14/9/2011, Cán bộ địa chính - xây dựng phường Ghềnh Ráng và cán bộ tổ KTTT-ĐT lập Biên bản vi phạm hành chính số 01529/BB-VPHC đối với ông Tuấn về hành vi xây dựng nhà ở không có giấy phép tại tổ 23, KV 5, phường Ghềnh Ráng, diện tích 25m2, ông Tuấn ký biên bản và ghi “Tôi xin tự tháo dỡ ngay trong ngày” và UBND phường Ghềnh Ráng ban hành Quyết định số 148/QĐ-CTUBND ngày 15/9/2011 về việc đình chỉ thi công xây dựng ông trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Đến ngày 27/02/2012, UBND phường Ghền Ráng triển khai họp dân về việc thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư Hưng Thịnh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến hành kiểm kê đất đai tài sản.

Ngày 28/10/2016, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 7734/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của các hộ: bà Liên, ông Tuấn, bà Chi kê khai thuộc toàn phần thửa đất số 229, tờ bản đồ số 10 (theo bản đồ năm 2012), diện tích 151,6m2 tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Giá trị bồi thường, hỗ trợ của phương án đã được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt, ông Tuấn, bà Chi được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 120.485.748 đồng.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hồ sơ bồi thường và kết quả tổ chức đối thoại với hộ bà Chi; đối chiếu với chính sách bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm áp dụng cho dự án, UBND tỉnh Bình Định quyết định, không công nhận nội dung khiếu nại của bà Chi. Đồng thời, công nhận Quyết định số 6254/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với công dân nói trên là đúng theo quy định pháp luật./.

Lan Anh