Cụ thể, bà Hoa khiếu nại liên quan đến việc bồi thường do Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình bà tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn để thực hiện Dự án xây dựng kè chống sạt lở và nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 04/7/2019, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoa với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của bà Lê Thị Hoa khiếu nại, yêu cầu bồi thường đất ở với phần diện tích đất thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Vì hộ bà Lê Thị Hoa được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715m2, gồm 200m2 đất ở và 515m2 đất vườn, không thể hiện rõ vị trí đất ở; diện tích đất thu hồi 81,6m2 là đất trống, không ảnh hưởng đến nhà ở. Nên việc Hội đồng bồi thường, GPMB của dự án tính bồi thường đất vườn là đúng theo quy định”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND thành phố Quy Nhơn, bà Lê Thị Hoa khiếu nại đến UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

leftcenterrightdel
Một đoạn sông Hà Thanh thuộc địa bàn phường Đống Đa, TP Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Tiến Sỹ 

Bà Lê Thị Hoa được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00213/QSDĐ/L3 ngày 11/8/1993 trong đó có thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715,0m2 (Đất ở: 200,0m2, đất vườn 515,0m2). Nhà ở xây dựng trước 15/10/1993. Diện tích theo bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2018 tăng hơn so với diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: 793,1m2 - 715,0m2 = 78,1m2 là do sai số giữa các lần đo đạc bản đồ.

Khi thực hiện dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở sông Hà Thanh, bà Lê Thị Hoa bị thu hồi diện tích 81,6m2 đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00213/QSDĐ/L3 ngày 11/8/1993. Thời điểm kiểm kê thu hồi đất, trên đất không có nhà, có tường rào, cổng ngõ.

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngày 22/8/2018, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 7416/QĐ -UBND về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thị Hoa, diện tích 81,6m2 đất vườn thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00213QSDĐ ngày 11/8/1993, để GPMB triển khai thực hiện dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Giá trị bồi thường, hỗ trợ của phương án đã được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 7405/QĐ-UBND ngày 22/8/2018, bà Lê Thị Hoa được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 121.314.510 đồng.

Qua xem xét nội dung đơn, kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hồ sơ bồi thường, hiện trạng sử dụng đất và kết quả đối thoại với bà Lê Thị Hoa, UBND tỉnh kết luận, việc bà Lê Thị Hoa khiếu nại yêu cầu bồi thường theo đơn giá đất ở đối với phần diện tích đất bị thu hồi 81,6m2 cho hộ gia đình bà do ảnh hưởng Dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Vì phần diện tích đất Nhà nước thu hồi của hộ gia đình bà nêu trên thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ số 03, diện tích 715m2 gồm 200m2 đất ở và 515m2 đất vườn, đã được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà, không thể hiện rõ vị trí đất ở. Tại thời điểm kiểm kê, thu hồi đất, hiện trạng đất thu hồi là đất trống, không ảnh hưởng nhà ở. Do đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thực hiện bồi thường đối với diện tích 81,6m2 là đất vườn là đúng quy định của pháp luật.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh không công nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hoa (Địa chỉ: Tổ 6, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn). Đồng thời, công nhận Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Lê Thị Hoa là đúng quy định của pháp luật./.

Lan Anh