Ngày 11/12/2008, UBND huyện Mộ Đức cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu đất (CNQSDĐ) cho hộ ông Đàm Đại (bố ông Đàm Hữu Văn) thửa đất số 10, tờ bản đồ số 9, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, diện tích là 77.589m2, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, thời hạn sử dụng đến ngày 13/11/2038, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

Ngày 25/9/2017, Chi cục Thuế huyện Mộ Đức có Thông báo số 257/TB-CCT gửi đến hộ ông Đàm Đại về việc nộp tiền thuê đất đối với thửa đất số 10 nêu trên với tổng số tiền thuê đất phải nộp là 10.008.981 đồng. 

Ông Đàm Hữu Văn đã nhận được Thông báo số 257/TB-CCT ngày 25/9/2017 ngay trong tháng 9/2017 nhưng đến ngày 06/6/2018, ông Đàm Hữu Văn mới có đơn thể hiện việc không đồng tình với nội dung, hình thức sử dụng đất ghi trong Giấy CNQSDĐ là cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, yêu cầu UBND huyện điều chỉnh lại Giấy CNQSDĐ cấp ngày 11/12/2008 cho hộ ông Đàm Đại từ hình thức cho thuê đất sang công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ngày 26/7/2018, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức có Công văn số 763/UBND-NC ngày 26/7/2018 trả lời ông Đàm Hữu Văn, việc ông yêu cầu điều chỉnh là: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là không có cơ sở.

Đến ngày 13/3/2019, theo hướng dẫn của UBND huyện, ông có đơn KN về việc cấp Giấy CNQSDĐ số H00083 ngày 11/12/2008 của UBND huyện Mộ Đức cho hộ ông Đàm Đại với nội dung là đất cho thuê 30 năm không đúng với quy định pháp luật và yêu cầu điều chỉnh lại hồ sơ thuê đất áp dụng sang chính sách giao đất lâm nghiệp để cấp lại Giấy CNQSDĐ cho gia đình ông.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức đã có Thông báo số 503/TB-UBND ngày 21/5/2019 không thụ lý giải quyết KN của ông Đàm Hữu Văn với lý do đã hết thời hiệu KN.

Không đồng ý, ông Đàm Hữu Văn có đơn ngày 10/6/2019 KN Thông báo số 503/TB-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, được Chủ tịch UBND huyện thụ lý và giao Thanh tra huyện thẩm tra, xác minh, kết luận. 

Thanh tra huyện đã có Báo cáo số 40/BC-TTH ngày 17/9/2019 về kết quả xác minh, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức đối thoại với người KN và ban hành Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 về việc giải quyết KN lần đầu của ông Đàm Hữu Văn với kết quả: Không công nhận nội dung đơn KN ghi ngày 10/6/2019 của ông Đàm Hữu Văn ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức đối với Thông báo số 503/TB-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức về việc không thụ lý giải quyết KN vì UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Đàm Đại từ ngày 11/12/2008 nhưng đến ngày 13/3/2019 ông Đàm Hữu Văn mới phát sinh KN đối với Giấy CNQSDĐ này là đã hết thời hiệu.

Không đồng ý, ông Đàm Hữu Văn có đơn đề ngày 03/10/2019 KN đến Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thẩm tra xác minh và ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh đối thoại với người KN. 

Tại buổi đối thoại ngày 29/4/2020, ông Đàm Hữu Văn trình bày bổ sung nội dung do ông phải chăm sóc ông Đàm Đại (cha ông) đau nằm bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh (ông Đại chết vào tháng 11/2017); đồng thời, từ ngày 04/01/2017 đến ngày 31/12/2018 bản thân ông Đàm Hữu Văn làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nên không có điều kiện thực hiện việc KN, từ đó ông Văn cho rằng đây là những trở ngại khách quan ảnh hưởng đến thời hiệu KN.

Từ diễn biến vụ việc nêu trên, căn cứ quy định pháp luật, nhận thấy, ông Đàm Hữu Văn biết được Giấy CNQSDĐ số H00083 do UBND huyện cấp cho hộ ông Đàm Đại ngày 11/12/2008 kể từ khi nhận được Thông báo số 257/TB-CCT ngày 25/9/2017 của Chi cục Thuế huyện Mộ Đức. Tính từ tháng 9/2017 đến ngày 06/6/2018 (tức sau 08 tháng), ông Đàm Hữu Văn mới có đơn gửi đến Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức thể hiện không đồng tình với việc UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ số H00083 cấp ngày 11/12/2008 với hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là đã hết thời hiệu KN theo Điều 9 Luật KN năm 2011.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến ngày 06/6/2018, ông Đàm Hữu Văn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ làm bằng chứng cho việc có sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan ảnh hưởng đến thời hiệu KN. Ngoài việc KN trực tiếp, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật KN, ông Đàm Hữu Văn hoàn toàn có quyền gửi đơn KN đến Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức thông qua đường bưu điện nhưng ông đã không thực hiện. Do đó, việc ông Đàm Hữu Văn làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 04/01/2017 đến ngày 31/12/2018 không phải là trở ngại khách quan khiến cho ông không thể thực hiện được quyền KN của mình theo quy định tại Điều 9 Luật KN năm 2011.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi không công nhận nội dung KN lần hai của ông Đàm Hữu Văn đối với Thông báo số 503/TB-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức về việc không thụ lý giải quyết KN.

Việc Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức từ chối thụ lý giải quyết KN của ông Đàm Hữu Văn đối với Giấy CNQSDĐ số H00083 cấp ngày 11/12/2008 là đúng pháp luật.

UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.

Lan Anh