Quyết định 1080/QĐ-UBND nêu rõ, nguyên thửa đất số 1480, tờ bản đồ số 02 (bản đồ địa chính khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 03/8/2017), xã Bình Hiệp, diện tích 673m2 do hộ ông Minh quản lý, sử dụng làm nhà ở từ năm 1982; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00583 ngày 25/12/1997 đứng tên hộ ông Nguyễn Tấn Minh là thửa đất số 706, tờ bản đồ số 5, diện tích 500m2 (trong đó có 200m2 đất ONT và 300m2 đất HNK).

Năm 2016, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi (đoạn qua xã Bình Hiệp). Ngày 03/8/2016, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 691/TB-UBND. Trên cơ sở đó, UBND huyện Bình Sơn đã tiến hành các thủ tục và ban hành các Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án, trong đó có hộ ông Minh với thửa đất số 1480, tờ bản đồ số 02. UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 1454/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 với diện tích 161m2.

Trên cơ sở phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường của dự án đã tiến hành áp giá đất ở vị trí 3, khu vực 1 với giá đất ở cụ thể để tính bồi thường là: 1.200.000 đồng/m2 x hệ số điều chỉnh giá đất (1,1 lần) = 1.320.000 đồng/m2 để áp dụng tính hỗ trợ 100% giá đất ở bị thu hồi, áp dụng cho trường hợp của hộ ông Minh. Tổng giá trị bồi thường 382.057.670 đồng, trong đó hộ ông Minh được tính toán hỗ trợ 100% về đất ở là 212.520.000 đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. PV&BT 

Ngoài việc được hỗ trợ về đất, qua 03 lần điều chỉnh Quyết định bồi thường, hỗ trợ, hộ ông Minh đã được bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc và các khoản hỗ trợ tổng cộng là 169.537.670 đồng.

Tuy vậy, hộ ông Minh đã phát sinh khiếu nại các Quyết định: số 3234/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, số 1698/QĐ-UBND ngày 26/4/2018, số 2166/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Bình Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông về 04 nội dung: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất ở quá thấp; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ công trình nhà cấp IV.C nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án bị ảnh hưởng do việc tháo dỡ nhà vòm ở phía trước; việc UBND huyện Bình Sơn không cấp đất tái định cư cho hộ ông là không đúng quy định và đơn giá bồi thường cây thần tài thấp.

Khiếu nại của công dân đã được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thụ lý và ban hành Quyết định giải quyết lần đầu bác toàn bộ. Không đồng ý, ông Minh phát sinh đơn đề ngày 23/11/2019 tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xem xét việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.

Theo xác minh các nội dung tiếp khiếu, khi tháo dỡ mái vòm NK5 thì sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu hiện tại phần nhà phía sau. Phần nhà cấp IVC phía sau nhà vòm NK5 nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. Do đó, yêu cầu bồi thường hỗ trợ công trình nhà cấp IVC nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án bị ảnh hưởng do việc tháo dỡ nhà vòm nhà khác 5 (NK5) ở phía trước của hộ ông Minh là không có cơ sở pháp lý và thực tiễn để xem xét giải quyết.

Về việc không cấp đất tái định cư cho hộ ông Minh, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định thu hồi đất số 1454/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 với diện tích 161m2, loại đất HNK tại thửa đất số 1480, tờ bản đồ số 02 (bản đồ địa chính khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 03/8/2017) của hộ ông Minh. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước chỉ hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở. Do đó, trường hợp của hộ ông Minh bị thu hồi đất không được hỗ trợ tái định cư là đúng quy định pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định, không công nhận toàn bộ khiếu nại của hộ ông Minh đối với các Quyết định số: 2762/QĐ-UBND ngày 05/10/2017, 3234/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, 1698/QĐ-UBND ngày 26/4/2018, 2166/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện Bình Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông. Việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 là đúng pháp luật.

“Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (02) và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Nếu không đồng ý với Quyết định này, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”, Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định./.

Lan Anh