Bà Trần Thị Nết, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn có đơn KN gửi UBND tỉnh Bình Định với nội dung: Yêu cầu giao 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà hiện đang rất khó khăn về chỗ ở; liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình bà tại tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Nội dung này đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết và ban hành Quyết định số 4770/QĐUBND, trong đó nêu rõ: “Không công nhận nội dung đơn của bà Trần Thị Nết KN yêu cầu bán 01 lô đất tái định cư cho bà do bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Vì diện tích đất thu hồi của hộ bà Trần Thị Nết không đủ điều kiện bồi thường đất ở sau ngày 01/7/20014, thực tế hộ gia đình bà cũng không ở tại căn nhà này”. Tuy nhiên, không đồng ý với kết quả giải quyết này, bà Nết tiếp tục gửi đơn KN đến UBND tỉnh.

Theo Bản đồ 299 năm 1987, diện tích 30,0m2 hộ bà Trần Thị Nết sử dụng thuộc một phần thửa đất số 87, tờ bản đồ số 3, tổng diện tích cả thửa là 18.400,0m2, loại đất nghĩa địa. Theo Bản đồ năm 2001, diện tích 30,0m2 nêu trên thuộc một phần thửa đất số 106, tờ bản đồ số 10, diện tích cả thửa là 5733,9m2, loại đất nghĩa địa. Theo Bản đồ đo đạc năm 2012 và Bản đồ đo đạc bổ sung năm 2019, diện tích 30,0m2 nêu trên thuộc một phần thửa đất số 194, tờ bản đồ số 10, diện tích cả thửa là 818m2, loại đất nghĩa địa.

Diện tích 30,0m2 nêu trên do ông Võ Mi Sơn Ca ở tổ 23D, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn lấn chiếm, xây dựng nhà tạm có diện tích 4,2m x 3,8m sau năm 2008, không bị lập Biên bản vi phạm hành chính (hộ ông Ca có nhà và đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 10, diện tích 71,4m2 bị thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh và được giao 01 lô đất tái định cư), bán lại cho bà Trần Thị Nết vào tháng 12/2009 bằng Giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Hộ bà Nết gồm 05 nhân khẩu, thực tế không sinh sống trên ngôi nhà này, hiện đang có nhà ở tại tổ 36, khu vực 7, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn.    

leftcenterrightdel
 Phối cảnh Dự án xay dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (ảnh internet)   

Thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, hộ bà Nết bị thu hồi diện tích 30,0m2 đất cùng nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối.

Ngày 30/12/2016, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 11465/QĐ-UBND về việc thu hồi 8,5m2 đất của hộ bà Nết thuộc toàn phần thửa đất số 113, tờ bản đồ số 10 (theo Bản đồ đo đạc năm 2012) tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh.

Theo Biên bản kiểm kê tổng hợp năm 2012 của hộ bà Nết, diện tích 30,0m2 đất cùng tài sản nêu trên thuộc thửa đất số 113, tờ bản đồ số 10, Bản đồ đo đạc năm 2012 là do ghi nhầm. Do đó, ngày 26/7/2019, UBND thành phố Quy Nhơn có Quyết định số 4875/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định thu hồi đất số 11465/QĐUBND ngày 30/12/2016 của hộ bà Nết để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Nội dung điều chỉnh từ: “Thu hồi 8,5m2 đất của hộ ông (bà) Nết, thuộc toàn phần thửa đất số 113, tờ bản đồ số 10 (theo Bản đồ đo đạc năm 2012) tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn” thành “Thu hồi 30,0m2 đất của hộ ông (bà) Nết, thuộc một phần thửa đất số 194, tờ bản đồ số 10 (theo Bản đồ đo đạc năm 2019) tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn”. Bản đồ đo đạc năm 2019 là bản đồ được điều chỉnh từ Bản đồ đo đạc năm 2012.

Về mức bồi thường, hộ bà Nết được tính toán, hỗ trợ 80% giá trị về nhà cửa, công trình, vật kiến trúc trên đất với tổng giá trị là 13.616.784 đồng.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường, kết quả tổ chức đối thoại với hộ bà Thị Nết ngày 22/11/2019; đối chiếu với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm áp dụng cho dự án đối với nội dung KN của bà Trần Thị Nết, cho thấy: Hộ bà Nết khiếu nại, yêu cầu giao 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà do bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Rtáng, thành phố Quy Nhơn là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Theo đó, tại Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 29/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định: “Không công nhận toàn bộ nội dung KN của bà Nết ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn tại Đơn KN nêu trên. Công nhận Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết KN lần đầu đối với công dân là đúng theo quy định pháp luật”./.

Minh Nguyệt