Bà Phạm Thị Lộc khiếu nại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ bà Lộc với hộ bà Huỳnh Thị Quốc Thái. Báo cáo số 4171/BC-STNMT ngày 09/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ về giấy tờ pháp lý, hai hộ tranh chấp quyền sử dụng diện tích 17.461,9 m2 đất, nhưng không có một trong các loại giấy tờ pháp lý theo quy định để chứng minh quyền sử dụng đất là của hộ mình.

Theo hồ sơ thể hiện, diện tích 17.461,9 m2 (gồm 16.642 m2 thuộc một phần thửa đất số 407, tờ bản đồ địa chính số 13; diện tích 819,9 m2 thuộc thửa đất số 310, tờ bản đồ địa chính số 14 (đã được chỉnh lý vào tháng 9/2018) nằm trong tổng điện tích 4.672 ha đất đã được UBND tỉnh Thuận Hải (cũ) giao cho Nông trường Quốc doanh Thành Sơn quản lý, sử dụng. Năm 1997, Nông trường Quốc doanh Thành Sơn giải thể, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thu hồi toàn bộ diện tích 4.672 ha đất giao UBND các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải (nay là huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc) và thị xã (nay là thành phố) Phan Rang-Tháp Chàm quản lý, sử dụng. Thực tế các địa phương chỉ quản lý đất theo địa bàn mà không đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật, nên năm 2002 Nhà nước đo đạc thành lập bản đồ địa chính xác định thửa đất số 289 có diện tích 100,370 m2 (trong đó có phần diện tích 17.461,9 m2 đất hiện có tranh chấp), thuộc tờ bản đồ địa chính số 13, loại đất hoang do UBND xã Bắc Phong quản lý.

Mặt khác, theo bà Lộc, diện tích đất tranh chấp nêu trên có nguồn gốc do Bà và chồng là ông Nguyễn Lạ (đã chết) khai hoang vào năm 1973 để trồng hoa màu (bắp, bobo,...) khi có mưa. Năm 1981, diện tích đất trên do Nông trường Quốc doanh Thành Sơn quản lý, khi nông trường giải thể đất được trả lại cho hộ Bà tiếp tục sử dụng. Đến năm 1998, cho vợ chồng người con trai là Nguyễn Hữu Sơn (đã chết) và Huỳnh Thị Quốc Thái “mượn” đất sản xuất. Theo bà Phạm Thị Lộc việc cho “mượn” không có giấy tờ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Còn theo bà Thái, diện tích đất tranh chấp nêu trên có nguồn gốc do vợ chồng bà Thái khai phá vào năm 2002 để trồng hoa màu (bắp, bobo...) khi có mưa. Hộ Bà canh tác được khoảng 03 vụ thì không sử dụng đất nữa, đất bỏ trống. Đến khoảng thời gian năm 2007 - 2009, hộ Bà tiếp tục san ủi đất, đào ao, trồng lúa được 02 - 03 năm thì bỏ đất trống cho đến nay.

Qua xác minh một số hộ dân có đất lân cận với đất tranh chấp cho thấy, năm 2002, vợ chồng ông Sơn - bà Thái có đến khai phá khu đất để sử dụng trồng hoa màu trong một khoảng thời gian ngắn rồi không sử dụng nữa và bỏ đất trống cho đến nay.

Việc hộ bà Lộc và hộ bà Thái tranh chấp quyền sử dụng diện tích 17.461,9 m2 đất nhưng cả hai bên đều không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; không có quá trình sử dụng đất ổn định; không đăng ký đất đai, nên không đủ điều kiện để được công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Do đó, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2019, với nội dung không thừa nhận việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa 2 hộ này là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định, không công nhận hộ bà Lộc và hộ bà Thái tranh chấp quyền sử dụng diện tích 17.461,9 m2. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2019, trong đó điều chỉnh lại diện tích, số thửa, số tờ bản đồ của phần tranh chấp (kèm theo trích lục bản đồ) cho đúng với thực tế và hồ sở địa chính; bên cạnh đó, điều chỉnh bỏ nội dung “Giao UBND xã Bắc Phong quản lý, sử dụng các thửa đất số 310, 407, 423, 424 tờ bản đồ địa chính số 13, tổng diện tích 19.306 m2 theo quy hoạch sử dụng đất”.

UBND tỉnh nêu rõ, nếu không đồng ý với nội dung giải quyết tại Quyết định này, các bên tranh chấp có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015./.

Lan Anh