Ngày 28/02/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kết luận số 215/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với một số cá nhân công tác tại Trường Tiểu học Trung Hiền.

Thực hiện sai quy chế chấm bài kiểm tra

Theo Kết luận số 215/KL-UBND, nội dung tố cáo bà Tạ Phương Lan - Hiệu trưởng và bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Hiệu trưởng thực hiện sai quy chế chấm bài kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 là đúng.

Quy trình tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học tại Trường Tiểu học Trung Hiền đã được Hiệu trưởng quy định tại Kế hoạch số 23/KH-THTH ngày 22//4/2018. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có việc lộ bài kiểm tra của học sinh khi chưa có kết quả chấm bài kiểm tra chính thức, là vi phạm quy trình mà nhà trường đã đề ra.

Nội dung tố cáo bà Tạ Phương Lan – Hiệu trưởng quản lý, điều hành thu chi sai quy định đối với quỹ thu của học sinh lớp 1 gồm quỹ trái tuyến 1.500.000đ/1 học sinh và quỹ học tương tác 2.500.000đ/1 học sinh thời kỳ từ năm 2014 đến nay là sai.

Tuy nhiên, qua quá trình xác minh nội dung tố cáo ghi nhận chứng từ tiếp nhận tài sản được tặng của trường trong thời kỳ này có nhiều thiếu sót. Biên bản bàn giao tài sản tặng của phụ huynh lớp 5A, 5B năm học 2014 – 2015 cho nhà trường đã ghi nhận sai thông tin về thời gian bàn giao từ ngày 21/01/2015 thành ngày 12/01/2015.

Mặt khác, Hợp đồng mua bán tài sản tặng cho nhà trường do ông Đào Minh Thông, phụ huynh học sinh lớp 1A lên lớp 2A năm học 2016 – 2017 nay là lớp 4A đã ghi nhận sai thông tin về thời gian lập hợp đồng mua bán từ ngày 25/07/2016 thành ngày 27/7/2016.

“Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, kế toán nhà trường do đã không kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý thiếu sót này theo quy định khi tiếp nhận chứng từ tặng tài sản từ phụ huynh học sinh lớp có phát sinh”, kết luận tố cáo nêu rõ.

Chứng từ kế toán có nhiều thiếu sót

Nội dung tố cáo bà Tạ Phương Lan – Hiệu trưởng, bà Phạm Thị Thu – nguyên kế toán và bà Nguyễn Thị Thúy Ngà – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân sai phạm trong công tác thu, chi tài chính, đã chỉ đạo, điều hành, dung túng việc lập khống hóa đơn, chứng từ rút tiền từ ngân sách chi cho các hoạt động phúc lợi của nhà trường như tham quan, nghỉ mát từ năm 2014 đến hết tháng 9/2017 là sai. Song quá trình xác minh tố cáo cho thấy hoạt động này của Trường Tiểu học Trung Hiền có nhiều thiếu sót.

Biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ của chuyến đi Cần Thơ của trường ghi nhận sai thông tin về số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chuyến đi từ 10 người thành 09 người.

Nội dung chi tiết trên hóa đơn tổng 50.000.000đ công ty cung cấp dịch vụ đã xuất cho nhà trường liên quan đến chuyến đi Huế - Đà Nẵng và Tam Đảo đã ghi nhận sai thông tin từ 12 người tham gia chuyến đi Huế - Đà Nẵng với đơn giá áp dụng cho một người là 2.500.000đ đã bao gồm VAT và 16 người tham gia chuyến đi Tam Đảo với đơn giá áp dụng cho một người là 1.250.000đ đã bao gồm VAT thành có 20 người tham gia chuyến đi với đơn giá áp dụng cho một người là 2.500.000đ đã bao gồm VAT.

leftcenterrightdel
 Trường Tiểu học Trung Hiền

 

Chi tiết trên hóa đơn tổng 38.480.000đ công ty cung cấp dịch vụ đã xuất cho nhà trường liên quan đến chuyến đi Vinh – Hà Tĩnh và Đền thờ Chu Văn An đã ghi nhận sai thông tin từ “cung cấp dịch vụ cho 02 chuyến đi” thành “cung cấp dịch vụ cho 01 chuyến đi Vinh – Hà Tĩnh – Quảng Bình”.

Mặt khác, hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ của chuyến đi Cửa Lò đã ghi nhận sai thông tin về ngày diễn ra hoạt động tham quan nghỉ mát từ ngày 26/6/2017 đến ngày 28/6/2017 thành ngày 26/7/2017 đến ngày 28/7/2017. Hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ của chuyến đi Đền thờ Chu Văn An đã ghi nhận thông tin sai về dịch vụ cung cấp, từ dịch vụ thuê xe trọn gói thành dịch vụ thuê xe trọn gói và tiền ăn.

"Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, kế toán nhà trường", Kết luận nêu rõ.

Ngoài các nội dung trên, Kết luận số 215/KL-UBND cũng chỉ ra một số thiếu sót khác của trường. 

Bà Tạ Phương Lan – Hiệu trưởng do nhận thức chủ quan đã quy đổi một số tiết dạy của Hiệu trưởng còn chưa chính xác. Vì vậy, khi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thẩm định hồ sơ có 27 tiết quy đổi không được tính. Kinh phí phụ cấp ưu đãi nhà giáo 35% mà Hiệu trưởng đã lĩnh của 27 tiết không được tính là 7.349.349đ.

Hội đồng thi đua khen thưởng đã không đánh giá bình xét danh hiệu thi đua đối với bà Phạm Thị Hương do tại thời điểm họp bình xét, bà Hương đã không nộp lại bản đánh giá, xếp loại cá nhân. Sau thời điểm này, Hội đồng thi đua khen thưởng lại tiếp nhận bản đánh giá của bà Phạm Thị Hương và họp đánh giá, chấm điểm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là không đúng quy trình về đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua.

Yêu cầu kiểm điểm đối với Ban Giám hiệu 

Từ những sai phạm, thiếu sót nêu trên, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu bà Tạ Phương Lan – Hiệu trưởng và bà Phạm Thị Thu, nguyên kế toán thời kỳ 2014 – 2017 (nay là kế toán Trường Tiểu học Quỳnh Mai) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thiết sót phát sinh trong quá trình tiếp nhận tài sản tặng của phụ huynh học sinh để đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định.

Đồng thời, bà Tạ Phương Lan – Hiệu trưởng và bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động kiểm tra định kỳ cho học sinh tại trường.

Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường cũng cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thiếu sót liên quan đến việc họp đánh giá, chấm điểm xếp loại cho bà Phạm Thị Hương.

UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Phòng Nội vụ quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức kiểm điểm đối với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Hiền về nội dung tố cáo đúng. Riêng bà Tạ Phương Lan – Hiệu trưởng phải hoàn trả số tiền 7.349.349đ về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, UBND quận cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các trường tiểu học trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt