Quyết định nêu rõ, sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đơn của ông Nguyễn Duy Đức, trú tại tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 2112/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, giải quyết khiếu nại tiếp theo.

Đoàn kiểm tra, xác minh có nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Duy Đức; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xây dựng hồ sơ vụ việc theo quy định. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn và các thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra, xác minh do ông Lê Tài Tuấn, Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng Đoàn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật; khi cần thiết có quyền kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ./.

Lan Anh