Trước đó, ông Cương và vợ là bà Ngoan là chủ sử dụng thửa đất số 31, diện tích 511,35m2 đất thuộc tờ bản đồ số 307-19, Bản đồ địa chính phường Đức Giang đo vẽ năm 1993-1994. 

Công dân cho rằng, diện tích đất của gia đình có nguồn gốc là đất thổ cư của bà Nguyễn Thị Bôi, nhận chuyển nhượng lại theo giấy mua bán viết tay ngày 26/11/1988. 

Năm 1990, ông Cương đã phá đi 02 gian nhà cấp 4 cũ để xây dựng 02 gian nhà bê tông để ở. 

Đến năm 2005, ông Cương kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận tại UBND phường Đức Giang. Hồ sơ đã được phường Đức Giang xét duyệt công khai ngày 16/7/2007, diện tích đề nghị cấp là 511,35m2 đất.

Theo Quyết định số 7187/QĐ-UBND ngày 05/9/2014, UBND quận Long Biên chỉ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 426,35m2 đất (có 85m2 đất không cấp do không phù hợp quy hoạch đất ở) và phải nộp lệ phí trước bạ với diện tích 426,35m2 đất ở, 50% tiền sử dụng đất với diện tích 306,3m2 đất ở. 

Không đồng ý với quyết định này, ông Cương khiếu nại, đồng thời đề nghị được công nhận toàn bộ diện tích 511,35m2 là đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngày 27/01/2015, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 57/QĐ-CTUBND giải quyết đơn của ông Cương, trong đó, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tham mưu trình UBND quận Long Biên quyết định để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 910630 do UBND quận Long Biên cấp ngày 05/9/2014 để cấp lại giấy chứng nhận, công nhận quyền sử dụng 511,35m2 đất ở và thu tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất ở tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (2014) nhân với hệ số điều chỉnh (k=1,5) đối với diện tích 391,35m2.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Sở TN&MT đã tiến hành làm việc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại. Kết quả xác minh được Sở này báo cáo UBND thành phố tại các Văn bản số 880/BC-STNMT-TTr, số 1309/STNMT-TTr, số 1507/STNMT-TTr và số 2122/STNMT-TTr. Trong đó, đã làm rõ thửa đất ông  Cương và vợ bà Nghiêm Thị Ngoan đang khiếu nại thuộc thửa đất số 31 tờ bản đồ ký hiệu F-48a-104-307-19 phường Đức Giang tỷ lệ 1/500, Bản đồ đo vẽ năm 1993 được Giám đốc Sở Địa chính Hà Nội ký ngày 26/11/1996, thửa đất có diện tích 495m2 đất (Bản đồ không có sổ mục kê lập kèm theo). Thửa đất có nguồn gốc sử dụng là của bà Nguyễn Thị Bôi sử dụng xây dựng nhà để ở trong giai đoạn từ sau năm 1980 đến trước ngày 15/10/1993, thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

leftcenterrightdel
 UBND quận Long Biên, nơi có quyết định hành chính bị khiếu nại. Ảnh Internet

Đến ngày 26/11/1988, gia đình bà Bôi chuyển nhượng cho gia đình ông Cương và bà Ngoan (giấy tờ chuyển nhượng viết tay, không ghi diện tích, không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Thực tế, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 7187/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Cương và bà  Nghiêm Thị Ngoan tại thửa đất số 31 với các nội dung nêu trên. 

Đến ngày 27/01/2015, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 57/QĐ-CTUBND để giải quyết khiếu nại của ông Cương, trong đó công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bổ sung đối với diện tích 85m2 đất quy hoạch mở đường do chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giao Phòng TN&MT tham mưu các thủ tục để thu hồi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Cương và bà Nghiêm Thị Ngoan, là đúng với quy định của pháp luật.

Tại buổi đối thoại do Sở TN&MT tổ chức, công dân không nhất trí với kết quả xác minh, kết luận nội dung đơn khiếu nại, nhưng  không cung cấp được tài liệu chứng minh nào khác theo quy định của pháp luật, Báo cáo của Sở TN&MT nêu rõ.

Từ đó, căn cứ vào quy định của pháp luật và báo cáo của Sở TN&MT, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận, khiếu nại của ông Cương là sai, đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Do có trách nhiệm trong việc không khẳng định được công dân nộp hồ sơ kê khai xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa, không lưu trữ danh sách các trường hợp đã được Hội đồng phân loại liên quan đến khiếu nại của công dân, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Đức Giang và công chức địa chính phường; có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Hồng Dân