Tại Công văn 12/TTCP-C.II ngày 3/1/2020, Thanh tra Chính phủ cho rằng, khiếu nại của Công ty TNHH Thành Long về việc UBND tỉnh Bình Định có chủ trương giới thiệu địa điểm đầu tư cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Giếng khai thác và hành lang bảo vệ nguồn nước trên phần đất 8.438m2 do Công ty TNHH Thành Long mua lại của người dân (3.300m2) và khai vỡ thêm (5.139m2) chuẩn bị xin chuyển đổi mục đích để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Kết quả giải quyết đã khẳng định UBND tỉnh Bình Định có chủ trương cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung thực hiện Dự án xây dựng Giếng khai thác và hành lang bảo vệ nguồn nước tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 1688/UBND-KTN ngày 21/5/2012 là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung chưa hoàn thành công tác chuấn bị đầu tư theo quy định, sau khi đã hết thời hạn giới thiệu địa điểm, nên UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 7261/UBND-KT ngày 28/11/2019 chấm dứt hoạt động đầu tư xây dựng giếng nước và hành lang bảo vệ nguồn nước ngầm tại khu vực 06, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; đồng thời, giao UBND thành phố Quy Nhơn căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đặng Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH Thành Long theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Một góc TP Quy Nhơn. Ảnh minh họa: Internet 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn 7491/UBND-TD ngày 9/12/2019 gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo nội dung khiếu nại của ông Đặng Thành Long. Cụ thể, về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, theo Bản đồ đo đạc được Sở Địa chính phê duyệt ngày 31/12/1996, thửa đất Công ty TNHH Thành Long nhận chuyển nhượng có số hiệu 01, tờ bản đồ 15, diện tích 3.328,46 m2 là loại đất màu. Thửa đất này nguyên là đất nông nghiệp cá thể của ông Nguyễn Sang và bà Trần Thị Lại (đều đã chết) và Nguyễn Thị Mười chuyển nhượng cho bà Trần Thị Ngọc Lâm (vợ ông Đặng Thành Long) – Giám đốc Công ty TNHH Thành Long.

Trong quá trình sử dụng, ông Long tự ý xây dựng móng đá chẻ và trồng trụ bê tông trên phần diện tích đất 8.110,54 m2, bao gồm: 3.000 m2 đất chuyển nhượng và xây dựng luôn phần diện tích 5.110,54 m2 đất do UBND phường quản lý. Vì ông Đặng Thành Long lấn chiếm diện tích đất do UBND phường Trần Quang Diệu quản lý và xây dựng không có Giấy phép của cơ quan thẩm quyền nên đã bị lập biên bản xử phạt hành chính 600.000 đồng; đồng thời, buộc đình chỉ thi công, tháo dỡ công trình và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Ông Đặng Thành Long đã nộp tiền phát nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ.

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 4546/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Đặng Thành Long và không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Đặng Thành Long.

Đến ngày 5/12/2018, ông Đặng Thành Long tiếp tục có đơn xin cải tạo đất để trồng cây và làm bãi chứa vật liệu tại khu đất mà trước đây ông đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thành Long.

Ngày 10/1/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp và tiếp tục trả lời cho Công ty TNHH Thành Long được biết việc xin cải tạo đất để trồng cây và bãi chứa vật liệu xây dựng tại khu đất là không phù hợp nên không có cơ sở giải quyết.

Đối với việc triển khai thực hiện Dự án Giếng khai thác và hành lang bảo vệ nguồn nước của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quy Nhơn, trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, do vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân, trong đó có trường hợp Công ty TNHH Thành Long tự ý nhận chuyển nhượng đất khai hoang của hộ gia đình, cá nhân và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất nằm trong Dự án xây dựng Giếng khai thác và hành lang bảo vệ nguồn nước của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm. 

Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định sau khi đã hết thời hạn giới thiệu địa điểm nên UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động đầu tư xây dựng giếng nước và hành lang bảo vệ nguồn nước ngầm tại khu vực 06, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn; đồng thời, giao UBND TP Quy Nhơn văn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đặng Thành Long theo thẩm quyền./.

Lan Anh