Báo cáo 282/BC-SLĐTBXH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai ngày 17/9/2020 nêu rõ kết quả xử lý, giải quyết đơn của ông Đào Văn Nhẫn, ông Nguyễn Ngọc Tảo và ông Hoàng Trung Xê đại diện cho một số công dân là người HĐKC bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nội dung đơn, kiến nghị việc Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đối với trường hợp của ông Đào Văn Nhẫn, ông Nguyễn Ngọc Tảo, ông Hoàng Trung Xê và các đối tượng ở tỉnh Lào Cai chưa đúng quy định.

Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai rà soát toàn bộ hồ sơ đơn thư, quá trình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại có nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mức trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH đối với ông Đào Văn Nhẫn và các công dân có nội dung kiến nghị, khiếu kiện tương tự như ông Đào Văn Nhẫn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Sau khi thực hiện điều chỉnh trợ cấp cho các đối tượng theo Nghị định số 31/2013/NĐ- CP, đại đa số các đối tượng đều đồng tình với việc điều chỉnh.

Tuy nhiên, còn có một số đối tượng chia làm hai nhóm có đơn thư khiếu nại, kiến nghị nhiều lần gửi các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương, gồm: Nhóm thứ nhất do ông Đào Văn Nhẫn ở thành phố Lào Cai đại diện cho một số công dân có đơn thư và thường xuyên đến các cơ quan từ cấp tỉnh đến Trung ương kiến nghị, đề nghị việc điều chỉnh mức trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai không đúng quy định. Nhóm thứ 2 do ông Nguyễn Văn Chủ ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng nay là thành phố Lào Cai đại diện cho số công dân có đơn khiếu nại quyết định điều chỉnh mức trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại và thực hiện việc khởi kiện đến Tòa án nhân dân các cấp.

leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Internet 

Ngay từ khi phát sinh đơn khiếu nại, kiến nghị đề nghị, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã xem xét, thụ lý giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, cụ thể:

Đối với đơn kiến nghị có nội dung khiếu nại của ông Đào Văn Nhẫn và một số công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát sinh từ năm 2017 đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại nên các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai không thụ lý giải quyết theo trình tự thủ tục của Luật Khiếu nại mà ban hành nhiều văn bản trả lời công dân. Sở Lao động - TBXH có Văn bản trả lời ông Đào Văn Nhẫn. Các Văn bản này viện dẫn đầy đủ các căn cứ pháp lý, quy định pháp luật, ý kiến chỉ đạo, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương về việc điều chỉnh chế độ chính sách Người HĐKC bị nhiễm CĐHH ở tỉnh Lào Cai là đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Bộ Lao động - TBXH cũng có Văn bản số 176/TTr-NCC ngày 26/3/2018 trả lời đơn thư của ông Đào Văn Nhẫn và một số công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai: “Khiếu nại của ông Đào Văn Nhẫn và các công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nếu các công dân không đồng ý với kết quả rà soát thẩm định rà soát thì có quyền đề nghị đến Sở Lao động - TBXH giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa Trung ương để giám định lại theo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Thông báo số 57/TB-VPCP hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật”. Tuy nhiên, ông Đào Văn Nhẫn và nhóm đối tượng Người có công do ông Nhẫn đại diện không thực hiện việc khởi kiện tại tòa án mà tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan ở Trung ương để khiếu kiện.

Gần đây nhất, ngày 19/10/2019, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Lê Tấn Dũng có Văn bản số 4941/LĐTBXH-TTr trả lời đơn của ông Đào Văn Nhẫn, đại diện cho một số công dân tại tỉnh Lào Cai khiếu nại về việc điều chỉnh mức trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai. Tại văn bản này đã kết luận: “Kiến nghị, khiếu nại của ông Đào Văn Nhẫn đã được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lào Cai, Thanh tra Bộ Lao động - TBXH xử lý, giải quyết đúng quy định pháp luật. Bộ Lao động - TBXH đề nghị ông Đào Văn Nhẫn thực hiện theo các Văn bản của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai, Thanh tra Bộ Lao động - TBXH và chấm dứt xem xét, xử lý về nội dung này của ông Đào Văn Nhẫn và các công dân liên quan".

Như vậy, xét thấy nội dung đơn của ông Đào Văn Nhẫn, ông Nguyễn Ngọc Tảo, ông Hoàng Trung Xê viết ngày 26/6/2020 gửi đến cơ quan chức năng không có tình tiết mới phát sinh và đã được các cấp, các ngành xem xét trả lời theo quy định. Đối chiếu với Điều 9 Luật Tiếp công dân, Điều 11 Luật Khiếu nại, Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 1591/SLĐTBXH-TTr ngày 11/9/2010 từ chối tiếp công dân và chấm dứt xem xét, xử lý các đơn thư có nội dung kiến nghị, khiếu nại việc điều chỉnh chế độ CĐHH đối với ông Đào Văn Nhẫn, ông Nguyễn Ngọc Tảo, ông Hoàng Trung Xê và các công dân có liên quan.

Mặt khác, đối với các đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chủ và một số công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn thời hiệu khiếu nại, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã tiến hành thụ lý và giải quyết khiếu nại theo trình tự pháp luật, cụ thể: Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai đã tiến hành thụ lý và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 1, UBND tỉnh Lào Cai thụ lý giải quyết và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Các quyết định giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 đều không công nhận nội dung khiếu nại của người khiếu nại, giữ nguyên quyết định điều chỉnh mức trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai đối với các đối tượng.

Quá trình giải quyết khiếu nại, kiến nghị đề nghị của ông Nguyễn Văn Chủ và các công dân (trong đó có cả ông Đào Văn Nhẫn), Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai, đặc biệt Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức đối thoại, tiếp xúc với các đối tượng vào ngày 25/3/2016. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Chủ và một số đối tượng không nhất trí với các kết quả giải quyết khiếu nại của Sở Lao động - TBXH và UBND tỉnh Lào Cai mà tập trung đông người về các cơ quan Trung ương khiếu kiện.

Để giải quyết dứt điểm khiếu nại của các công dân, Bộ Lao động - TBXH đã có nhiều cuộc làm việc với tỉnh Lào Cai về nội dung này.

Không nhất trí với kết quả giải quyết của các cơ quan hành chính, năm 2019, ông Nguyễn Văn Chủ đại diện cho 20 đối tượng tiếp tục khởi quyết định điều chỉnh trợ cấp của Sở đến Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, quá trình xét xử có 05 công dân xin rút đơn. Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thụ lý, xét xử sơ thẩm, ban hành 15 Bản án hành chính sơ thẩm, kết quả: Bác đơn khởi kiện của các đối tượng; khẳng định thẩm quyền ban hành và nội dung quyết định điều chỉnh trợ cấp Người HĐKC bị nhiễm CĐHH đối với các đối tượng là có căn cứ, đúng quy định.

Sau khi Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành các bản án sơ thẩm, 9 công dân tiếp tục ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chủ kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý, xét xử phúc thẩm, kết quả: Quyết định đình chỉ 03 vụ của 03 trường hợp (ông Hoàng Huy Hiệu, Nguyễn Hồng Thứ và Nguyễn Gấm ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng nay là thành phố Lào Cai) với lý do: Người được triệu tập nhưng vắng mặt không có lý do và ông Nguyễn Văn Chủ xác nhận với Tòa là không được ủy quyền. Đồng thời, ban hành 06 Bản án phúc thẩm đối với 6 trường hợp (ông Nguyễn Văn Chủ, ông Trương Văn Quyết, trú tại xã Gia Phú, Bảo Thắng; ông Trịnh Xuân Hiển, ông Dương Văn Quẩy, ông La Văn Dẩu trú tại thành phố Lào Cai, ông Đỗ Văn Đối, trú tại xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn). Các bản án phúc thẩm đều bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm đối với các công dân khởi kiện quyết định điều chỉnh trợ cấp của  Sở Lao động - TBXH tỉnh.

Như vậy, nội dung kiến nghị ông Đào Văn Nhẫn và một số công dân trên địa bàn tỉnh về việc điều chỉnh trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai đã được các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Lào Cai (Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai và cơ quan thẩm quyền cấp Trung ương (Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động - TBXH, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ) xem xét trả lời theo đúng quy định pháp luật; Bộ Lao động - TBXH đã có thông báo chấm dứt xem xét, xử lý về nội dung này của ông Đào Văn Nhẫn và các công dân liên quan.

Đối với các đơn khiếu nại có nội dung tương tự (đơn của ông Nguyễn Văn Chủ đại diện cho một số công dân) đã được Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội thụ lý, giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng hành chính và kết quả xét xử đều bác đơn khởi kiện; khẳng định thẩm quyền, nội dung quyết định điều chỉnh trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai đối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh là đúng quy định pháp luật./.

Lan Anh