Giám đốc Sở Nội vụ “gửi gắm” thí sinh từ sự quen biết, tình cảm, không vụ lợi

Ngày 15/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 339/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác xác minh, làm rõ nội dung một số cơ quan báo chí phản ánh (gọi tắt là Tổ công tác 339).

Theo đó, căn cứ kết quả làm việc giữa Tổ công tác 339 với ông Trần Minh Điệp, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng (nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng) vào ngày 03/4/2019; trình bày của ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi công bố Quyết định thành lập Tổ công tác 339 vào ngày 28/3/2019 và tại Báo cáo số 39/BC-SNV ngày 28/3/2019 về giải trình nội dung phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng.

Kết quả làm việc giữa Tổ công tác 339 với bà Lê Thị Hoa (thí sinh được ông Dụng “gửi gắm”) vào ngày 11/4/2019 cho thấy, trước khi kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 diễn ra, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ có nhắn tin cho ông Trần Minh Điệp (lúc đó ông Điệp là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng) gửi gắm 01 thí sinh tại Hội đồng thi huyện Trà Bồng, các tin nhắn như báo chí phản ánh là đúng của ông Đoàn Dụng và ông Trần Minh Điệp. Thí sinh được gửi gắm tên Lê Thị Hoa, số báo danh TB 027. Tuy nhiên, trên thực tế ông Trần Minh Điệp không giúp đỡ gì cho thí sinh Lê Thị Hoa; kết quả thí sinh Lê Thị Hoa không trúng tuyển. Việc ông Đoàn Dụng đề nghị ông Trần Minh Điệp giúp đỡ thí sinh Lê Thị Hoa xuất phát từ sự quen biết, tình cảm, không phát hiện có yếu tố vụ lợi.

“Việc gửi gắm của ông Đoàn Dụng không vi phạm pháp luật; song với tư cách là người đứng đầu Sở Nội vụ - cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về công tác tuyển dụng công chức, viên chức, việc làm của ông Dụng ảnh hưởng đến mục tiêu, yêu cầu của kỳ thi, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân ông và gây dư luận không tốt, hoài nghi tính khách quan trong việc tổ chức thi tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh”, UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

leftcenterrightdel
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi. Ảnh: QT 

Ông Đoàn Dụng không có hành vi trù dập

Liên quan tới nội dung phản ánh liên quan đến việc Giám đốc Sở Nội vụ có hành vi trù dập ông Trần Minh Điệp khi ông Điệp từ chối giúp thí sinh mà Giám đốc Sở Nội vụ đã “gửi gắm” trong kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018, qua kiểm tra những luận cứ ông Trần Minh Điệp cho rằng ông Đoàn Dụng trù dập nhận thấy, việc Sở Nội vụ ban hành Công văn 48 là trên cơ sở Kết luận số 10/KL-ĐKT03 ngày 05/7/2018 của Trưởng đoàn kiểm tra số 03 về kết luận kiểm tra công tác thi tuyển giáo viên năm học 2017 huyện Trà Bồng và Báo cáo số 47/BC-ĐKT ngày 24/8/2018 của các Đoàn kiểm tra. Trong Kết luận số 10/KL-ĐKT03 va Báo cáo số 47/BC-ĐKT đã có nội dung: "Ông Trần Minh Điệp là cán bộ quản lý giáo dục lâu năm, có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn tùy tiện, cố tình thực hiện sai các quy định của ngành Giáo dục về công tác làm đề thi, nhân bản, giao nhận, bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi... là không thể chấp nhận và đáng bị lên án, xử lý nghiêm khắc” do đó, việc đánh giá sai phạm ghi đích danh ông Trần Minh Điệp có sai phạm không phải là ý chí riêng của cá nhân ông Đoàn Dụng.

Trước đó, ngày 09/8/2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt các Đoàn kiểm tra ban hành Báo cáo số 13/BC-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 cho Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo đã được thông qua tập thể thành viên 03 Đoàn kiểm tra); Báo cáo này đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng xem xét, thống nhất, về cơ bản nội dung Báo cáo này giống như Báo cáo số 47/BC-ĐKT, chỉ khác là Báo cáo số 47/BC-ĐKT thay đổi nội dung đề nghị hủy kết quả thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 tại huyện Trà Bồng vì chưa đủ cơ sở pháp lý, vướng mắc trong xử lý hậu quả do hủy kết quả thi tuyển.      

Kết luận kiểm tra số 11/KL-UBND cho thấy, hạn chế của Công văn 48 là có định hướng hình thức xử lý kỷ luật và bố trí công tác khác đối với ông Trần Minh Điệp là định hướng sâu vào nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng quyết định sau khi có kết quả đề nghị của Hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với ông Trần Minh Điệp và kết quả làm việc với tất cả thành viên Hội đồng kỷ luật huyện Trà Bồng cho thấy Hội đồng kỷ luật đã căn cứ mức độ sai phạm của ông Trần Minh Điệp và đối chiếu theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ để bỏ phiếu hình thức xử lý chứ không phải căn cứ vào Công văn 48, cụ thể là cả 05/05 thành viên Hội đồng đều thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Minh Điệp. Công văn 48 có một số lỗi sai sót nhưng đã điều chỉnh trước khi Hội đồng xét kỷ luật ông Trần Minh Điệp tiến hành.

“Đối với các sai phạm tại Hội đồng thi huyện Trà Bồng và kết quả kiểm điểm, xử lý trước đây chỉ xử lý kỷ luật đối với ông Trần Minh Điệp, không áp dụng hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan khác”. Kết luận kiểm tra nêu rõ.

Còn việc ông Trần Minh Điệp so sánh với các trường hợp khác trong xử lý trách nhiệm là có cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xem xét lại trách nhiệm kỷ luật đối với 03 cá nhân là ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng thi; ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng thi, với tư cách và cấp phó trực tiếp chỉ đạo nội dung hoạt động kỳ thi; ông Trần Thanh Ngọc, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện, thành viên Hội đồng thi (nay là Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện).    

Thực tế, ngày 20/12/2018, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng ban hành Quyết định số 4335/QĐ-UBND xử lý kỷ luật đối với ông Trần Minh Điệp; đến ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng mới ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND điều động ông Trần Minh Điệp đến nhận công tác tại Huyện ủy Trà Bồng. Như vậy, việc điều động ông Trần Minh Điệp là không vi phạm quy định tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 2 Quy định số 01-QĐi/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ. Việc điều động ông Trần Minh Điệp sang công tác khác là thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng, không có sự can thiệp của ông Đoàn Dụng...

Từ những lý do nêu trên, Kết luận kiểm tra khẳng định, nội dung một số cơ quan báo chí phản ánh việc ông Trần Minh Điệp cho rằng ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ có hành vi trù dập ông là không chính xác. Việc xử lý kỷ luật đối với ông Trần Minh Điệp, Hội đồng kỷ luật huyện Trà Bồng căn cứ theo quy định của Nghị định số 34/2011/NĐ-CP để thực hiện và kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng kỷ luật là đúng quy định pháp luật.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Giám đốc Sở Nội vụ

Với các sai phạm của ông Trần Minh Điệp, căn cứ theo quy định thì việc Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng kỷ luật ông Trần Minh Điệp hình thức cảnh cáo là phù hợp, tương xứng với các sai phạm được phát hiện qua kiểm tra và đã có cân nhắc đến các nguyên nhân khách quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ vì có hành vi “gửi gắm" thí sinh trong kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm học 2017 - 2018 tại Hội đồng thi huyện Trà Bồng và rút kinh nghiệm trong việc không tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận kiểm tra đối với kết quả kiểm tra của 03 Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh mà trực tiếp ban hành Công văn 48 có hạn chế, sai sót nhất định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh nội dung các Công văn số 223/UBND-NC và 224/UBND-NC ngày 15/01/2019 về nghiêm khắc phê bình đối với ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Trà Bồng và ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Trà Bồng để xem xét trách nhiệm./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lan Anh